Sugestie
I.D.: 22946491

Przeprowadzenie warsztatów Trening kompetencji i umiejętności wychowawczych w ramach projektu Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
80570000 80500000 75310000 85320000 98133000
Termin składania wniosków:
12.10.17
Zamawiający:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚREMIE
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przeprowadzenie warsztatów Trening kompetencji i umiejętności wychowawczych w ramach projektu Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w 28.12.17
Organizacja i realizacja kursów zawodowych w związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0005/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w 20.12.17
Usługi w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej Numer ogłoszenia 1074482 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: wielkopolskie Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Miejscowość: Czarnków Cel 19.12.17
Otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego. Ogłoszenie dotyczy projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 7.2.2, w ramach Wielkopolskiego 28.12.17
Otwarty nabór na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie 15.12.17
Wykonania usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 15.12.17
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych, biurkowych i ściennych trójdzielnych na 2018 rok na potrzeby działań informacyjnych w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE 15.12.17
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.1.2/A-KWADRAT/ES/MGOPS/2017 Numer ogłoszenia 1074881 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: wielkopolskie Powiat: złotowski Cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest 20.12.17
Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej 19.12.17
Ogłoszenie dotyczące wyboru podwykonawcy na przeprowadzenie części prac badawczo-rozwojowych w ramach Projektu POIR.01.02.00-00-0033/16 pn „Opracowanie technologii intensyfikacji wydobycia ropy 27.12.17