Sugestie

Przetargi: Telekomunikacja


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ofert dla firm zajmujących się telekomunikacją. Oferty te wyszukane zostały w internecie oraz prasie. Nasza firma pomaga w dotarciu do zleceń na sprzęt oraz usługi telekomunikacyjne, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do Twoich potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego poniżej 30 tysięcy euro.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 857. Strona: 1 ( z 86)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Część nr: 1 Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2017-2018 REJON ODŚNIEŻANIA NR 1 BOROWY MŁYN – ul Spacerowa (od krzyża do wieży telefonii komórkowej) i zawrót w kierunku do Rybakówki i 20.11.17 Pomorskie
Dokończenie budowy nowej siedziby KP w Mszczonowie ul. Warszawska działka o nr 196/4 o pow. 1800m2. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 101/17 Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 20.11.17 POLSKA
Wdrożenie centralnego systemu archiwizacji danych wraz z radiologicznym systemem opisowym oraz systemem rozpoznawania mowy dla centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach. 18.11.17 Gliwicki
Dostawa i montaż na wybudowanych dostrzegalniach ppoż. i w dostosowanym stanowisku PAD specjalistycznych urządzeń, służących do wykrywania pożarów lasu w dziewięciu nadleśnictwach RDLP w Toruniu. 18.11.17 POLSKA, Bydgosko-Toruński
Dostawa, wdrożenie i dzierżawa wraz z serwisem urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących. 18.11.17 Miasto Poznań
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej w Łodzi (...). 18.11.17 POLSKA, PL711
Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiegol. 18.11.17 PL524
Dostawa bezprzewodowych systemów mikrofonowych oraz systemów komunikacji zwrotnej na potrzeby transmisji i produkcji audycji Polskiego Radia S.A. Numer referencyjny: BSk-DZP.B5.32.2017 Przedmiotem 15.11.17 24.11.17 Mazowieckie
Usługa serwisowa na Informatyczny system radiologiczny Alteris 17.11.17 27.11.17 Wielkopolskie
zakup: 1. Radiotelefonu bazowego analogowo-cyfrowego – 2 szt. 2. Przemiennika radiowego – 1 szt. 3. Licencji CPS do radiotelefonów – 1 szt. Numer ogłoszenia 1068716 Miejsce realizacji zamówienia 16.11.17 23.11.17 Lubelskie

Część nr: 1 Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2017-2018 REJON ODŚNIEŻANIA NR 1 BOROWY MŁYN – ul Spacerowa (od krzyża do wieży telefonii komórkowej) i zawrót w kierunku do Rybakówki i

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY LIPNICA
Miejsce realizacji: PL:

Dokończenie budowy nowej siedziby KP w Mszczonowie ul. Warszawska działka o nr 196/4 o pow. 1800m2. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 101/17 Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 20.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOMIU

Wdrożenie centralnego systemu archiwizacji danych wraz z radiologicznym systemem opisowym oraz systemem rozpoznawania mowy dla centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Miejsce realizacji: PL: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskie

Dostawa i montaż na wybudowanych dostrzegalniach ppoż. i w dostosowanym stanowisku PAD specjalistycznych urządzeń, służących do wykrywania pożarów lasu w dziewięciu nadleśnictwach RDLP w Toruniu.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński
POLSKA

Dostawa, wdrożenie i dzierżawa wraz z serwisem urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Poznań
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej w Łodzi (...).

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź
POLSKA

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiegol.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Olesno
Miejsce realizacji: PL: Opolski

Dostawa bezprzewodowych systemów mikrofonowych oraz systemów komunikacji zwrotnej na potrzeby transmisji i produkcji audycji Polskiego Radia S.A. Numer referencyjny: BSk-DZP.B5.32.2017 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POLSKIE RADIO S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Usługa serwisowa na Informatyczny system radiologiczny Alteris

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

zakup: 1. Radiotelefonu bazowego analogowo-cyfrowego – 2 szt. 2. Przemiennika radiowego – 1 szt. 3. Licencji CPS do radiotelefonów – 1 szt. Numer ogłoszenia 1068716 Miejsce realizacji zamówienia

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: