Sugestie

Przetargi: Ubezpieczenia

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 798. Strona: 1 ( z 80)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOBROSZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer referencyjny: WO.271.3.2017 Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie 16.11.17 30.11.17 Dolnośląskie
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY IŁAWA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer referencyjny: PŚP.271.23.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie 16.11.17 28.11.17 Warmińsko-Mazurskie
Wybór zakładu ubezpieczeń, z którym Zamawiający, na warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie ostatecznej, zawrze umowę ubezpieczenia grupowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 17.11.17 11.12.17 Lubelskie
Badanie sprawozdań finansowych INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań Opis przedmiotu 21.11.17 24.11.17 Dolnośląskie
Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju Numer referencyjny: 18/PN/2017 1. Przedmiotem 21.11.17 30.11.17 Świętokrzyskie
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. Numer referencyjny: 20/2017 Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Szczecinku Sp. z 21.11.17 07.12.17 Zachodniopomorskie
[Sprostowanie BZP] Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zgierz w latach 2018-2020 Numer referencyjny: WF.271.2.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 15.11.17 28.11.17 Łódzkie
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Numer referencyjny: K-ZP.251.31.2017 Szkoły Zawodowej w Chełmie. Przedmiot zamówienia podzielony został na 17.11.17 01.12.17 Lubelskie
Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego Numer referencyjny: FN.271.4.2017 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 17.11.17 30.11.17 Wielkopolskie
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu Numer referencyjny: 470000/271/24/2017-CZP Przedmiotem zamówienia jest 17.11.17 29.11.17 Dolnośląskie

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOBROSZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer referencyjny: WO.271.3.2017 Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DOBROSZYCE
Miejsce realizacji: PL:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY IŁAWA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer referencyjny: PŚP.271.23.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY IŁAWA
Miejsce realizacji: PL:

Wybór zakładu ubezpieczeń, z którym Zamawiający, na warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie ostatecznej, zawrze umowę ubezpieczenia grupowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Badanie sprawozdań finansowych INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań Opis przedmiotu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: INVEST-PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju Numer referencyjny: 18/PN/2017 1. Przedmiotem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 21 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SP ZOZ W BUSKU ZDROJU
Miejsce realizacji: PL:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. Numer referencyjny: 20/2017 Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Szczecinku Sp. z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SZPITAL W SZCZECINKU SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

[Sprostowanie BZP] Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zgierz w latach 2018-2020 Numer referencyjny: WF.271.2.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ZGIERZ
Miejsce realizacji: PL:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Numer referencyjny: K-ZP.251.31.2017 Szkoły Zawodowej w Chełmie. Przedmiot zamówienia podzielony został na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE
Miejsce realizacji: PL:

Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego Numer referencyjny: FN.271.4.2017 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KRZEMIENIEWO
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu Numer referencyjny: 470000/271/24/2017-CZP Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL: