Sugestie

Przetargi: Urządzenia kuchenne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 79. Strona: 1 ( z 8)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
lodówki 26.07.17 27.07.17 Gdański
Opole: dostawa sprzętu kuchennego, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” część 1: sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego część 2: sprzęt gospodarstwa domowego 26.07.17 Opolskie
„Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w ramach projektu pn.: ”Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjn. 26.07.17 31.08.17 11:00 PL82
Dostawa sortów mundurowych dla pracowników lokalu cukierniczo – gastronomicznego w ramach realizacji projektu pn. „ZAZ/SMAK – lokal cukierniczo – gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna. Działanie: 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 25.07.17 02.08.17 POLSKA
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do żłobka przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie 25.07.17 02.08.17 Świętokrzyskie
Dostawa wózków bemarowych 25.07.17 07.08.17 Lubelskie
Zamówienie z wolnej ręki: Warszawa: Dostawa sprzętu kuchennego do Oddziału Rewita Jurata 25.07.17 Mazowieckie
Dostawa sprzętu do indywidualnego i zbiorowego żywienia w warunkach polowych. 25.07.17 POLSKA
Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych. 25.07.17 30.08.17 POLSKA
Zakup i dostawa zestawu kawowego 25.07.17 02.08.17 Zachodniopomorskie

lodówki

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Miejsce realizacji: PL: GDAŃSK

Opole: dostawa sprzętu kuchennego, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” część 1: sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego część 2: sprzęt gospodarstwa domowego

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Województwo Opolskie
Miejsce realizacji: PL: 7543077565 NIP:reprezentowaneprzezLesławaTomczakaDyrektoraReg

„Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w ramach projektu pn.: ”Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjn.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

Dostawa sortów mundurowych dla pracowników lokalu cukierniczo – gastronomicznego w ramach realizacji projektu pn. „ZAZ/SMAK – lokal cukierniczo – gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna. Działanie: 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RYMANOWIE
Miejsce realizacji: Rumanów

Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do żłobka przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Strawczyn
Miejsce realizacji: PL: 26067 Strawczyn

Dostawa wózków bemarowych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Miejsce realizacji: PL: 22400 Zamość

Zamówienie z wolnej ręki: Warszawa: Dostawa sprzętu kuchennego do Oddziału Rewita Jurata

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AMW REWITA Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa sprzętu do indywidualnego i zbiorowego żywienia w warunkach polowych.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Miejsce realizacji: POLSKA

Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, Oddział Regionalny w Krakowie
Miejsce realizacji: POLSKA

Zakup i dostawa zestawu kawowego

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście
Miejsce realizacji: pl: Świnoujście