Sugestie

Przetargi: Usługi drukarskie i wydawnicze

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 370. Strona: 1 ( z 37)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Część NR: 2 Nazwa: rozszerzenie funkcjonalności centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym. 22.09.17 Podkarpackie
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI GAZOWEJ 1. ETAP IV.8 PN.: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA BUDOWIE SIECI GAZOWEJ 21.09.17 06.10.17 Mazowieckie
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów. Numer referencyjny: SSiRG.271.002.2017 1. Przedmiotem 23.09.17 02.10.17 Dolnośląskie
Wybór Wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektu - Region Północno-Zachodni Numer ogłoszenia 1055873 Miejsce realizacji zamówienia Woje 15.09.17 16.10.17 Zachodniopomorskie
Wybór Wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektu - Region Północny Numer ogłoszenia 1055548 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: 15.09.17 16.10.17 Pomorskie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu zaprasza Państwa do złożenia oferty na „Doradztwo marketingowe” dla uczes 21.09.17 29.09.17 Pomorskie
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej w skrzydle menniczym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pod kątem: 23.09.17 27.09.17 Zachodniopomorskie
Dostosowanie elektronicznej wersji treści 4 poradników i 4 ulotek wydanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kari 22.09.17 29.09.17 Łódzkie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad odbudową dróg gminnych w 2017 roku Numer referencyjny: ZP.271.36.2017 1. Przedmiotem zamó 22.09.17 29.09.17 Małopolskie
„Wykonanie map akustycznych dla dróg miasta Skierniewice, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie.” Numer referencyjny: RZP.271.89.20 22.09.17 29.09.17 Łódzkie

Część NR: 2 Nazwa: rozszerzenie funkcjonalności centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 22.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA RZESZÓW
Miejsce realizacji: PL:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI GAZOWEJ 1. ETAP IV.8 PN.: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA BUDOWIE SIECI GAZOWEJ

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów. Numer referencyjny: SSiRG.271.002.2017 1. Przedmiotem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BORÓW
Miejsce realizacji: PL:

Wybór Wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektu - Region Północno-Zachodni Numer ogłoszenia 1055873 Miejsce realizacji zamówienia Woje

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ORANGE POLSKA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Wybór Wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektu - Region Północny Numer ogłoszenia 1055548 Miejsce realizacji zamówienia Województwo:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ORANGE POLSKA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu zaprasza Państwa do złożenia oferty na „Doradztwo marketingowe” dla uczes

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej w skrzydle menniczym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pod kątem:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Dostosowanie elektronicznej wersji treści 4 poradników i 4 ulotek wydanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kari

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad odbudową dróg gminnych w 2017 roku Numer referencyjny: ZP.271.36.2017 1. Przedmiotem zamó

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BIECZ
Miejsce realizacji: PL:

„Wykonanie map akustycznych dla dróg miasta Skierniewice, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie.” Numer referencyjny: RZP.271.89.20

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
Miejsce realizacji: PL: