Sugestie
I.D.: 26529255

Wykonanie zaleceń BHP w zakresie prac remontowych, budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w wytypowanych pomieszczeniach, oraz wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych i usunięcie

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
07.03.18
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45000000 45111300 45300000 45310000 45311200 45330000 45331100 45331200 45332000 45410000 45421000 45432100 45442100 45453000
Zamawiający:
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Dolnośląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 21/02/2018 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 205412.96 Cena wybranej oferty: 248618.90 Oferta z najniższą ceną: 248618.90 Oferta z najwyższą ceną: 248618.90

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Tt-28-01/2018 Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno – pielęgnacyjno – porządkowe) na terenie cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych w mieście Wrocławiu w 2018 roku Numer  
”Udzielenie Gminie Gaworzyce kredytu długoterminowego w kwocie 2.499.267,53 zł, w tym: a)kwota 1.465.439,00 zł – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków  
System rekrutacji do żłobków Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CUI/ZP/PN/1/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie oprogramowania, które będzie dedykowane dla pracowników Urzędu  
USŁUGA POLEGAJĄCĄ NA CZYSZCZENIU URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 3/PN/2018 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na mechanicznym czyszczeniu: separatorów  
Budowa ciągów pieszych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w formule zaprojektuj i wybuduj: - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie, - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w  
Zaprojektowanie i budowa przyłączy elektrycznych do zasilania tablic infor-macji przystankowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu informacji pasażerskiej dla komunikacji miejskiej  
Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych - ETAP I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIiZP.271.5.2018.KCn 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Olszowa  
Przeprowadzenie recertyfikacji gospodarki leśnej RDLP we Wrocławiu w systemie PEFC Przedmiotem zamówienia jest usługa: Przeprowadzenie recertyfikacji (audytu wznawiającego certyfikację )  
Usługi transportowe świadczone autokarem na terenie kraju w 2018 r., celem przewozu dzieci i młodzieży na imprezy i konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz na wypoczynek letni Numer  
Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pod nazwą „BIO PARK Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego” – Etap I – WBO 2016, nr 484. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/62/2017/DPIR