Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 279. Strona: 1 ( z 128)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa wykonania koreferatu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego niezbędnych do realizacji robót budowlanych w 22.01.18 29.01.18 Dolnośląskie
Opracowania dwóch Strategii CSR wraz z mapą interesariuszy dla laureatów w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 16.01.18 22.01.18 Pomorskie
Ogłoszenie konkursu na wykonanie usługi opracowania nowego modelu biznesowego dla firmy Konrad R.K.Z. Bzdurscy Spółka Jawna Numer ogłoszenia 1081249 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: 16.01.18 22.01.18 Łódzkie
Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych Numer ogłoszenia 1081260 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: lubelskie Powiat: Wszystkie Cel zamówienia Niniejsze postępowanie toczy się w trybie 16.01.18 23.01.18 Lubelskie
Zapytanie ofertowe 1/2018 na realizację usługi doradczej w zakresie innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Numer 16.01.18 23.01.18 Podkarpackie
Wybór Agenta emisji obligacji Zakres działania spółki, zgodnie z jej Statutem obejmuje: 36, 00, Z, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 37, 00, Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 38, 11, Z, 16.01.18 28.02.18 Wielkopolskie
Przeprowadzenie procesu odnowienia ZSZ według norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 oraz weryfikacji EMAS 22.01.18 16.02.18 Śląskie
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej określającej przedmiot zamówienia dla Składu MPS w Puszczy Mariańskiej 22.01.18 29.01.18 Mazowieckie
specjalista ds.rozliczeń - 2 - 2018 Numer ogłoszenia 1082645 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie Cel zamówienia Usługa rozliczania projektu pn. „Utworzenie bazy 20.01.18 24.01.18 Mazowieckie
Przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony pożarowej zgodnie z niniejszym zapytaniem, w szczególności z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2. 22.01.18 26.01.18 Wielkopolskie

Usługa wykonania koreferatu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego niezbędnych do realizacji robót budowlanych w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

Opracowania dwóch Strategii CSR wraz z mapą interesariuszy dla laureatów w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT
Miejsce realizacji: PL:

Ogłoszenie konkursu na wykonanie usługi opracowania nowego modelu biznesowego dla firmy Konrad R.K.Z. Bzdurscy Spółka Jawna Numer ogłoszenia 1081249 Miejsce realizacji zamówienia Województwo:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KONRAD REGINA, KONRAD, ZDZISŁAW BZDURSCY SP.J.
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych Numer ogłoszenia 1081260 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: lubelskie Powiat: Wszystkie Cel zamówienia Niniejsze postępowanie toczy się w trybie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PROBIO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe 1/2018 na realizację usługi doradczej w zakresie innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Numer

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FHU DORADZTWO TECHNICZNE MAREK MASŁOWSKI
Miejsce realizacji: PL:

Wybór Agenta emisji obligacji Zakres działania spółki, zgodnie z jej Statutem obejmuje: 36, 00, Z, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 37, 00, Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 38, 11, Z,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RYCHWALE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie procesu odnowienia ZSZ według norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 oraz weryfikacji EMAS

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej określającej przedmiot zamówienia dla Składu MPS w Puszczy Mariańskiej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Miejsce realizacji: PL:

specjalista ds.rozliczeń - 2 - 2018 Numer ogłoszenia 1082645 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie Cel zamówienia Usługa rozliczania projektu pn. „Utworzenie bazy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PAŃSTWOWY ZESPÓŁ LUDOWY PIEŚNI I TAŃCA MAZOWSZE IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony pożarowej zgodnie z niniejszym zapytaniem, w szczególności z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: