Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 081. Strona: 1 ( z 109)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
"Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego oraz nowej zabudowy hakowej, asenizacyjnej, posypywarki i pługa z opcją wykupu 19.09.17 Lubuskie
ZAGOSPOADROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE – ETAP I Numer referencyjny: C/53/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospod 20.09.17 27.09.17 Zachodniopomorskie
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów” 20.09.17 27.09.17 Zachodniopomorskie
22/K/2017 wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki medycznej na stanowisku: pielęgniarki/pielęgniarza dla osób pozbawionych wolności osadzon 20.09.17 03.10.17 Pomorskie
Przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS Skoczów realizowanej w ramach projektu pn. „Wdrożenie zmian organizacyjnych 20.09.17 25.09.17 Śląskie
Opracowanie dokumentu strategicznego, a mianowicie „GPRR 2018-2028: Gminnego Programu Rewitalizacji Radlina” (GPRR) zgodnie z wytycznymi zawartymi Ust 20.09.17 25.09.17 Śląskie
SR.042.1.2017 Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla projektu „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Pla 20.09.17 27.09.17 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie usługi: Analiza zdolności patentowej, przygotowanie w języku angielskim i dokonanie zgłoszenia patentowego w trybie PCT dla wynalazku ,,Gold 20.09.17 29.09.17 Małopolskie
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 20.09.17 22.09.17 Podkarpackie
Wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystani 19.09.17 10.10.17 Dolnośląskie

"Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego oraz nowej zabudowy hakowej, asenizacyjnej, posypywarki i pługa z opcją wykupu

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O. W GUBINIE
Miejsce realizacji: PL:

ZAGOSPOADROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE – ETAP I Numer referencyjny: C/53/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospod

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SIANÓW
Miejsce realizacji: PL:

22/K/2017 wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki medycznej na stanowisku: pielęgniarki/pielęgniarza dla osób pozbawionych wolności osadzon

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS Skoczów realizowanej w ramach projektu pn. „Wdrożenie zmian organizacyjnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOCZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentu strategicznego, a mianowicie „GPRR 2018-2028: Gminnego Programu Rewitalizacji Radlina” (GPRR) zgodnie z wytycznymi zawartymi Ust

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA RADLIN
Miejsce realizacji: PL:

SR.042.1.2017 Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla projektu „Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Pla

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY EŁK
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usługi: Analiza zdolności patentowej, przygotowanie w języku angielskim i dokonanie zgłoszenia patentowego w trybie PCT dla wynalazku ,,Gold

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Miejsce realizacji: PL:

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU
Miejsce realizacji: PL:

Wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystani

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: