Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 623. Strona: 1 ( z 63)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie analizy efektywności promocji Miasta Gdańska oraz Gdańskiego Ośrodka Sportu poprzez Kluby Sportowe w okresie całego sezonu ligowego” – ZP2/45/IV/2018 23.04.18 26.04.18 Pomorskie
F.ks.23.1.2018 współudział w przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych (w tym w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), pozabudżetowych i finansowych, ich analiza - po 23.04.18 27.04.18 Mazowieckie
ANALIZA POREALIZACYJNA DLA OBWODNICY MIASTA KOŚCIERZYNY (DK 20e) W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20" Szczegółowy zakres Zamówienia został zawarty w załącznikach - OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz we 20.04.18 30.04.18 Pomorskie
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. II. Przedmiot zapytania Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych 23.04.18 07.05.18 Wielkopolskie
Przeprowadzenie analiz sytuacji finansowej podmiotów będących beneficjentami projektów finansowanych ze środków UE 23.04.18 27.04.18 Mazowieckie
DPMI.082.4.2.2018.RK Przeprowadzenie procesu partycypacji społecznej dotyczącego terenu poprzemysłowego przy ulicy Energetyków w Radomiu 23.04.18 27.04.18 Mazowieckie
Obsługa finansowa projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”, w tym w szczególności: • współpraca z koordynatorem projektu, zespołem radców prawnych, zespołem do spraw zamówień publicznych, działem 23.04.18 29.04.18 Mazowieckie
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 23.04.18 07.05.18 Świętokrzyskie
Usługa doradczo-konsultingowa w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem Planów Bezpieczeństwa Wody 23.04.18 30.04.18 Mazowieckie
Wykonanie audytu zewnętrznego oraz sporządzenie sprawozdania z audytu projektów: 1) „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego" 2) „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i 23.04.18 26.04.18 Pomorskie

Wykonanie analizy efektywności promocji Miasta Gdańska oraz Gdańskiego Ośrodka Sportu poprzez Kluby Sportowe w okresie całego sezonu ligowego” – ZP2/45/IV/2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
Miejsce realizacji: PL:

F.ks.23.1.2018 współudział w przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych (w tym w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), pozabudżetowych i finansowych, ich analiza - po

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Miejsce realizacji: PL:

ANALIZA POREALIZACYJNA DLA OBWODNICY MIASTA KOŚCIERZYNY (DK 20e) W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20" Szczegółowy zakres Zamówienia został zawarty w załącznikach - OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz we

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. II. Przedmiot zapytania Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie analiz sytuacji finansowej podmiotów będących beneficjentami projektów finansowanych ze środków UE

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

DPMI.082.4.2.2018.RK Przeprowadzenie procesu partycypacji społecznej dotyczącego terenu poprzemysłowego przy ulicy Energetyków w Radomiu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Obsługa finansowa projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”, w tym w szczególności: • współpraca z koordynatorem projektu, zespołem radców prawnych, zespołem do spraw zamówień publicznych, działem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAGIEWNIKACH
Miejsce realizacji: PL:

Usługa doradczo-konsultingowa w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem Planów Bezpieczeństwa Wody

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie audytu zewnętrznego oraz sporządzenie sprawozdania z audytu projektów: 1) „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego" 2) „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLITECHNIKA GDAŃSKA
Miejsce realizacji: PL: