Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – bankowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 271. Strona: 1 ( z 28)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Świadczenie usług informatycznych na stanowisku Programisty Baz Danych Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac programistycznych w ramach realizowanego przez FinAi S.A. projektu 23.05.18 29.05.18 Mazowieckie
Świadczenie usług informatycznych na stanowisku Programisty iOS Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac programistycznych w ramach realizowanego przez FinAi S.A. projektu 23.05.18 29.05.18 Mazowieckie
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych – ulic Świerkowej i Długiej w Skórczu. Numer 25.05.18 06.06.18 Pomorskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.125.000,00 zł. przeznaczonego 25.05.18 06.06.18 Podlaskie
Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 594 265,00 PLN dla Gminy Lubsko Numer referencyjny: RZ.2710.14.2018 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 2 594 265 zł 25.05.18 22.06.18 Lubuskie
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego w kwocie 1 638 000,00 zł” Numer referencyjny: IK.271.8.2018.ZP 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego, 25.05.18 04.06.18 Małopolskie
"Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy" Numer referencyjny: GNiZP. 271.9.2018 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i 25.05.18 05.06.18 Dolnośląskie
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.740.000,00 zł Numer referencyjny: OiN.272.8.2018 1) Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie przez powiat żuromiński kredytu długoterminowego w 25.05.18 11.06.18 Mazowieckie
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów oraz oczyszczania wpustów ulicznych i pompowni ścieków z systemem odzysku wody roboczej; z opcją wykupu przedmiotu leasingu .” 26.05.18 28.06.18 10:30 POLSKA
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych w ramach projektu „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” 26.05.18 POLSKA

Świadczenie usług informatycznych na stanowisku Programisty Baz Danych Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac programistycznych w ramach realizowanego przez FinAi S.A. projektu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FINAI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług informatycznych na stanowisku Programisty iOS Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac programistycznych w ramach realizowanego przez FinAi S.A. projektu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FINAI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych – ulic Świerkowej i Długiej w Skórczu. Numer

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY I MIASTA SKÓRCZ
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.125.000,00 zł. przeznaczonego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 594 265,00 PLN dla Gminy Lubsko Numer referencyjny: RZ.2710.14.2018 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 2 594 265 zł

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY LUBSKO
Miejsce realizacji: PL:

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego w kwocie 1 638 000,00 zł” Numer referencyjny: IK.271.8.2018.ZP 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GROMNIK
Miejsce realizacji: PL:

"Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy" Numer referencyjny: GNiZP. 271.9.2018 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SOBÓTKA
Miejsce realizacji: PL:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.740.000,00 zł Numer referencyjny: OiN.272.8.2018 1) Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie przez powiat żuromiński kredytu długoterminowego w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ŻUROMINIE
Miejsce realizacji: PL:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów oraz oczyszczania wpustów ulicznych i pompowni ścieków z systemem odzysku wody roboczej; z opcją wykupu przedmiotu leasingu .”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
Miejsce realizacji: POLSKA

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych w ramach projektu „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Miejsce realizacji: POLSKA