Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – rachunkowe, księgowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 162. Strona: 1 ( z 17)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa rzecznika patentowego do projektu POWROTY . Badanie stanu techniki dla 5 niezależnych wynalazków z dziedziny chemii . Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej dla 5 niezależnych zgłoszeń 17.11.17 26.11.17 Małopolskie
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Uczelni. Przedmiot badania obejmuje: Przeprowadzenie badania finansowego oraz sporządzenie i przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem. 17.11.17 30.11.17 Zachodniopomorskie
F/3/2017 przeprowadzenie procedury centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT za poszczególne miesiące 2016 dla Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych. 17.11.17 22.11.17 Warmińsko-Mazurskie
Usługa księgowości II III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa mająca na celu wykonywanie wszelkich czynności związanych z księgowością w zakresie obsługi projektu pn. 17.11.17 23.11.17 Małopolskie
Badanie sprawozdań finansowych, do ponownego składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017-2018, niżej wymienionych SPZOZ-ów: 1. Szpital 17.11.17 23.11.17 Mazowieckie
Usługa wyceny rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) 17.11.17 24.11.17 Lubelskie
Analiza potencjału rynków Bliskiego Wschodu Numer referencyjny: DRG-2.433.26.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn. „Analiza potencjału rynków Bliskiego Wschodu” polegająca na 15.11.17 23.11.17 Wielkopolskie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów o 17.11.17 28.11.17 Wielkopolskie
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie. 17.11.17 Wrocławski
Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). 17.11.17 04.12.17 10:00 POLSKA

Usługa rzecznika patentowego do projektu POWROTY . Badanie stanu techniki dla 5 niezależnych wynalazków z dziedziny chemii . Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej dla 5 niezależnych zgłoszeń

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Uczelni. Przedmiot badania obejmuje: Przeprowadzenie badania finansowego oraz sporządzenie i przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE
Miejsce realizacji: PL:

F/3/2017 przeprowadzenie procedury centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT za poszczególne miesiące 2016 dla Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY OLSZTYN
Miejsce realizacji: PL:

Usługa księgowości II III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa mająca na celu wykonywanie wszelkich czynności związanych z księgowością w zakresie obsługi projektu pn.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Badanie sprawozdań finansowych, do ponownego składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017-2018, niżej wymienionych SPZOZ-ów: 1. Szpital

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA
Miejsce realizacji: PL:

Usługa wyceny rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Analiza potencjału rynków Bliskiego Wschodu Numer referencyjny: DRG-2.433.26.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn. „Analiza potencjału rynków Bliskiego Wschodu” polegająca na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów o

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KROTOSZYN
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Oborniki Śląskie
Miejsce realizacji: PL: Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Miejsce realizacji: POLSKA