Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – rachunkowe, księgowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 55. Strona: 1 ( z 6)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania łącznego sprawozdania finansowego 21.07.17 06.09.17 Mazowieckie
Realizacja zamówienia ma na celu poprawę dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w Gminie oraz usprawnienie działania Urzędu Miejskiego w Strumieniu w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. 20.07.17 27.07.17 Bielski
Przeprowadzenie badań – ilościowych i jakościowych, opracowanie raportów dotyczących wybranych obszarów itp.Badanie satysfakcji klienta i jakości usług publicznychPotencjał rozwoju małopolskich firm oraz zapotrzebowanie na pracowników i bilans kompetencji w wybranych branżachObszary zmarginalizowane. Obszary strategicznej interwencji w województwie małopolskim.Małopolanki – kompleksowa ocena aktywności zawodowej i społecznej kobiet.Usługi i produkty na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia.Zapotrzebowanie na specjalistów.Analiza zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych przez szkoły i placówki oświaty wyników edukacyjnychPotencjał wolontaryjny osób starszych.Sukcesja i transfe 20.07.17 Małopolskie
Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach. 19.07.17 PL911
Wykonywanie zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 19.07.17 Pomorskie
Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 19.07.17 31.07.17 Mazowieckie
Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych 19.07.17 25.07.17 Zachodniopomorskie
wykonanie usługi polegajacej na przeprowadzeniu kontroli finansowej 18.07.17 27.07.17 Dolnośląskie
Postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania łącznego sprawozdania finansowego 18.07.17 06.09.17 Mazowieckie
Rozeznanie rynku dotyczące audytu bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego 18.07.17 21.07.17 Mazowieckie

Postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania łącznego sprawozdania finansowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: RADA NADZORCZA POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Realizacja zamówienia ma na celu poprawę dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w Gminie oraz usprawnienie działania Urzędu Miejskiego w Strumieniu w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: F5 KONSULTING SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: Strumień

Przeprowadzenie badań – ilościowych i jakościowych, opracowanie raportów dotyczących wybranych obszarów itp.Badanie satysfakcji klienta i jakości usług publicznychPotencjał rozwoju małopolskich firm oraz zapotrzebowanie na pracowników i bilans kompetencji w wybranych branżachObszary zmarginalizowane. Obszary strategicznej interwencji w województwie małopolskim.Małopolanki – kompleksowa ocena aktywności zawodowej i społecznej kobiet.Usługi i produkty na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia.Zapotrzebowanie na specjalistów.Analiza zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych przez szkoły i placówki oświaty wyników edukacyjnychPotencjał wolontaryjny osób starszych.Sukcesja i transfe

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.17
Rodzaj dokumentu: Wstępna informacja
Procedura: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Małopolskie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Świadczenie usług w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów) potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Competitive procedure with negotiation
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Wykonywanie zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Pomorskie
Miejsce realizacji: PL: Pomorskie

Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83, tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25, fax: (22) 432 86 20, e-mail: biuro@parp.gov.pl
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Czaplinek
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek
Miejsce realizacji: pl: Czaplinek

wykonanie usługi polegajacej na przeprowadzeniu kontroli finansowej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Urząd Gminy Rudna
Miejsce realizacji: pl: Rudna

Postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania łącznego sprawozdania finansowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: RADA NADZORCZA POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Rozeznanie rynku dotyczące audytu bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33
tel. 22 52 12 888
Miejsce realizacji: PL: Warszawa