Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – rachunkowe, księgowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 199. Strona: 1 ( z 20)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania oraz sprzętu komputerowego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 2.1. Informacje ogólne: 1. Stacji roboczych (laptopy i desktopy) - 100 2. Serwery fizyczne - 20.04.18 24.04.18 Dolnośląskie
Wybór operatora konkursu na mikrodotaeję w ramach regrantingu na realizację zdań publicznego na terenie Kłodzka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r. 19.04.18 10.05.18 Dolnośląskie
Przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN zgodnie z powyższym Rozporządzeniem”. 4.1. Audyt obejmuje sprawdzenie jednego roku 19.04.18 25.05.18 Dolnośląskie
Przeprowadzenie pełnej oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego na Politechnice Śląskiej 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz zamawiającego usługi polegającej na 19.04.18 30.04.18 Śląskie
Opracowanie wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji wraz z załącznikami dla dwóch inwestycji planowanych do realizacji w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 20.04.18 25.04.18 Śląskie
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu celem złożenia wniosku aplikacyjnego na projekt pn. "System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON 2" planowanego do realizacji przez Państwowy 20.04.18 26.04.18 Mazowieckie
przeprowadzenie badania pn. Długotrwałe bezrobocie w woj. podlaskim 18.04.18 25.04.18 Podlaskie
Przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia kursów, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych) wraz z 18.04.18 26.04.18 Lubelskie
ZMW/12/3226/2018/RS wykonanie projektów dostosowania budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie do wymogów w zakresie dostępu dla niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami Raportu z Audytu 19.04.18 26.04.18 Mazowieckie
Otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 2.21 19.04.18 09.05.18 Wielkopolskie

Przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania oraz sprzętu komputerowego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 2.1. Informacje ogólne: 1. Stacji roboczych (laptopy i desktopy) - 100 2. Serwery fizyczne -

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wybór operatora konkursu na mikrodotaeję w ramach regrantingu na realizację zdań publicznego na terenie Kłodzka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KŁODZKO
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN zgodnie z powyższym Rozporządzeniem”. 4.1. Audyt obejmuje sprawdzenie jednego roku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA P.A.N.
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie pełnej oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego na Politechnice Śląskiej 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz zamawiającego usługi polegającej na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji wraz z załącznikami dla dwóch inwestycji planowanych do realizacji w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu celem złożenia wniosku aplikacyjnego na projekt pn. "System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON 2" planowanego do realizacji przez Państwowy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

przeprowadzenie badania pn. Długotrwałe bezrobocie w woj. podlaskim

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia kursów, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych) wraz z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH
Miejsce realizacji: PL:

ZMW/12/3226/2018/RS wykonanie projektów dostosowania budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie do wymogów w zakresie dostępu dla niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami Raportu z Audytu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD MIENIA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Miejsce realizacji: PL:

Otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 2.21

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL: