Sugestie

Przetargi: Usługi komunalne - usługi zimowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 202. Strona: 1 ( z 21)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sądu Rejonowego w Stargardzie Numer referencyjny: ZP/2/PN/2018 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków 19.04.18 27.04.18 Zachodniopomorskie
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego prokuratur okręgu siedleckiego Numer referencyjny: PO WB 261.3.2018 Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego Prokuratury 19.04.18 26.04.18 Mazowieckie
Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Koninie oraz pomieszczeń Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koninie Numer referencyjny: SG.212-17/2018 19.04.18 27.04.18 Wielkopolskie
Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej w Rejonie I w Płocku. 21.04.18 POLSKA
Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg 21.04.18 Koszaliński
Bieżące utrzymanie czystości nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Jana Chryzostoma Paska, ul. Parkowej, ul. Malczewskiego, ul. Światowida oraz ul. Jana Kazimierza 21.04.18 21.05.18 10:00 Miasto Szczecin
Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego. 21.04.18 Gdański
Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska - Zakres I. 21.04.18 Gdański
Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020 roku 21.04.18 29.05.18 08:45 Bydgosko-Toruński
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn w sezonie zimowym 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 w podziale na 6 zadań 20.04.18 Warmińsko-Mazurskie

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sądu Rejonowego w Stargardzie Numer referencyjny: ZP/2/PN/2018 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SĄD REJONOWY W STARGARDZIE
Miejsce realizacji: PL:

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego prokuratur okręgu siedleckiego Numer referencyjny: PO WB 261.3.2018 Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego Prokuratury

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA W SIEDLCACH
Miejsce realizacji: PL:

Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Koninie oraz pomieszczeń Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koninie Numer referencyjny: SG.212-17/2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SĄD OKRĘGOWY W KONINIE
Miejsce realizacji: PL:

Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej w Rejonie I w Płocku.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina - Miasto Płock
Miejsce realizacji: POLSKA

Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Kołobrzeg
Miejsce realizacji: PL: Koszaliński

Bieżące utrzymanie czystości nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Jana Chryzostoma Paska, ul. Parkowej, ul. Malczewskiego, ul. Światowida oraz ul. Jana Kazimierza

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.04.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy
Miejsce realizacji: PL: Gdański

Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska - Zakres I.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.04.18
Rodzaj dokumentu: Wstępna informacja
Procedura: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Miejsce realizacji: PL: Gdański

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020 roku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn w sezonie zimowym 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 w podziale na 6 zadań

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Miejsce realizacji: PL: Warmińsko-mazurskie