Sugestie

Przetargi: Usługi maszynami budowlanymi

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 406. Strona: 1 ( z 41)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
WI.271.2.33.2018.ZP Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z oszacowaniem wartości stanu istniejącego zagospodarowania terenu w 23.04.18 30.04.18 Łódzkie
Utwardzenie drogi wewnętrznej przebiegającej przez dz. nr 31 obręb ewidencyjny Kwasowo, gmina Sławno. Zakres prac: 1) Roboty przygotowawcze i ziemne: - roboty pomiarowe; - roboty ziemne polegające na 20.04.18 27.04.18 Zachodniopomorskie
Wynajem sprzętu budowlanego typu: koparko - ładowarka torowa - Wynajem sprzętu budowlanego typu: koparko - ładowarka torowa 0114/IZ21GM/02400/00052/18/E 0114/IZ21GM/06728/02400/18/P Wykonanie usług 20.04.18 27.04.18 Mazowieckie, Lubelskie
Usługi transportowe związane z utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych związanych z 20.04.18 26.04.18 Lubuskie
Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Kuczki Numer referencyjny: L. Dz. 148/2018 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w 19.04.18 09.05.18 Łódzkie
Roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne na przebudowanej drodze pożarowej nr 63 na terenie Nadleśnictwa Cybinka Numer referencyjny: ZTA.270.1.10.2018 Wspólny Słownik Zamówień: 45111200-0 - Roboty 19.04.18 08.05.18 Lubuskie
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych ta terenie Gminy Wleń Numer referencyjny: ZP.271.04.2018 Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) Przygotowanie miejsca pod instalację; 2) Dostawę i 19.04.18 09.05.18 Dolnośląskie
Adaptacja dziedzińca środkowego (Atrium) w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, na potrzeby Punktu Obsługi Klientów Numer referencyjny (jeżeli 23.04.18 Dolnośląskie
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GBO.271.03.2018 1. Prace przygotowawcze 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w 23.04.18 Mazowieckie
Przebudowa ul. Grabowej w Katowicach Numer referencyjny: 25/III/2018/WP Przebudowa ul. Grabowej w Katowicach w zakresie: 1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 1552m3. 2. Ułożenie krawężników 23.04.18 Śląskie

WI.271.2.33.2018.ZP Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z oszacowaniem wartości stanu istniejącego zagospodarowania terenu w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
Miejsce realizacji: PL:

Utwardzenie drogi wewnętrznej przebiegającej przez dz. nr 31 obręb ewidencyjny Kwasowo, gmina Sławno. Zakres prac: 1) Roboty przygotowawcze i ziemne: - roboty pomiarowe; - roboty ziemne polegające na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY SŁAWNO
Miejsce realizacji: PL:

Wynajem sprzętu budowlanego typu: koparko - ładowarka torowa - Wynajem sprzętu budowlanego typu: koparko - ładowarka torowa 0114/IZ21GM/02400/00052/18/E 0114/IZ21GM/06728/02400/18/P Wykonanie usług

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Miejsce realizacji: PL:
PL:

Usługi transportowe związane z utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych związanych z

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIEBODZINIE
Miejsce realizacji: PL:

Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Kuczki Numer referencyjny: L. Dz. 148/2018 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W UNIEJOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne na przebudowanej drodze pożarowej nr 63 na terenie Nadleśnictwa Cybinka Numer referencyjny: ZTA.270.1.10.2018 Wspólny Słownik Zamówień: 45111200-0 - Roboty

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: OŚRODEK TRANSPORTU LEŚNEGO W ŚWIEBODZINIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych ta terenie Gminy Wleń Numer referencyjny: ZP.271.04.2018 Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) Przygotowanie miejsca pod instalację; 2) Dostawę i

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY WLEŃ
Miejsce realizacji: PL:

Adaptacja dziedzińca środkowego (Atrium) w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, na potrzeby Punktu Obsługi Klientów Numer referencyjny (jeżeli

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GBO.271.03.2018 1. Prace przygotowawcze 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY W PRZYŁĘKU
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa ul. Grabowej w Katowicach Numer referencyjny: 25/III/2018/WP Przebudowa ul. Grabowej w Katowicach w zakresie: 1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 1552m3. 2. Ułożenie krawężników

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL: