Sugestie

Przetargi: Usługi melioracyjne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 450. Strona: 1 ( z 45)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie i osuszenie budynku przy ul. Moniuszki 16a w Wałbrzychu 20.04.18 07.05.18 Dolnośląskie
BUDOWA POMOSTU DO REKREACJI I WYPOCZYNKU NA JEZIORZE WIELKIM W SKĘPEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE TERENU W POSTACI WIAT BIESIADNYCH Numer referencyjny: Or II.272.9.2018 19.04.18 08.05.18 Kujawsko-Pomorskie
„Odwodnienie wraz z przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi” Numer referencyjny: I/PN/100/2018/TK 1. Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia pn. „Odwodnienie wraz z przebudową podwórzy w 19.04.18 07.05.18 Pomorskie
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi – rowu melioracyjnego, z drogi krajowej nr 36 w miejscowości Krotoszyn od km 122+326 do km 123+045. 19.04.18 26.04.18 Wielkopolskie
Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka. Numer referencyjny: WI.271.4.2018 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. 19.04.18 07.05.18 Wielkopolskie
Remont rowów melioracyjno – komunalnych R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, R-4(E) (etap I) Numer referencyjny: WZP.271.30.2018 Przedmiotem zamówienia jest remont rowu R-4, R-4-5, R-4-5-3, 19.04.18 07.05.18 Mazowieckie
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1 Numer referencyjny: 19.04.18 07.05.18 Kujawsko-Pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ul. Wyki na odcinku od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Dzielnicy Bemowo m.st. 19.04.18 27.04.18 Mazowieckie
Ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego na wybranych obiektach w Poznaniu. Polega ono na oczyszczeniu z piasku, z namułu odwodnienia liniowego wraz z ręcznym oczyszczeniem studzienek 19.04.18 26.04.18 Wielkopolskie
„ Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie”. Numer referencyjny: ZPI.271.23.2018.ZP1 Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie. Szczegółowy zakres 19.04.18 07.05.18 Kujawsko-Pomorskie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie i osuszenie budynku przy ul. Moniuszki 16a w Wałbrzychu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU
Miejsce realizacji: PL:

BUDOWA POMOSTU DO REKREACJI I WYPOCZYNKU NA JEZIORZE WIELKIM W SKĘPEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE TERENU W POSTACI WIAT BIESIADNYCH Numer referencyjny: Or II.272.9.2018

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE
Miejsce realizacji: PL:

„Odwodnienie wraz z przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi” Numer referencyjny: I/PN/100/2018/TK 1. Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia pn. „Odwodnienie wraz z przebudową podwórzy w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
Miejsce realizacji: PL:

Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi – rowu melioracyjnego, z drogi krajowej nr 36 w miejscowości Krotoszyn od km 122+326 do km 123+045.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka. Numer referencyjny: WI.271.4.2018 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY MIEJSKA GÓRKA
Miejsce realizacji: PL:

Remont rowów melioracyjno – komunalnych R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, R-4(E) (etap I) Numer referencyjny: WZP.271.30.2018 Przedmiotem zamówienia jest remont rowu R-4, R-4-5, R-4-5-3,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA MARKI
Miejsce realizacji: PL:

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1 Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ul. Wyki na odcinku od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Dzielnicy Bemowo m.st.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Miejsce realizacji: PL:

Ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego na wybranych obiektach w Poznaniu. Polega ono na oczyszczeniu z piasku, z namułu odwodnienia liniowego wraz z ręcznym oczyszczeniem studzienek

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

„ Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie”. Numer referencyjny: ZPI.271.23.2018.ZP1 Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie. Szczegółowy zakres

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Miejsce realizacji: PL: