Sugestie

Przetargi: Usługi w zakresie nieruchomości

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 230. Strona: 1 ( z 23)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości mienia komunalnego gminy Włodowice. 25.05.18 04.06.18 Śląskie
Usługa mobilnego dostępu do sieci Internet PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Usługa dostępu do sieci Internet za pomocą kart SIM- Kalkulacja wyceny ofertowej zawiera abonament miesięczny dla 30 kart SIM za okres 25.05.18 29.05.18 Lubelskie
S.AI.272.2.32.2018 wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, która na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy 25.05.18 06.06.18 Mazowieckie
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 26.05.18 POLSKA, MAKROREGION PÓŁNOCNY, Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Wałbrzych w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz .. 26.05.18 Wałbrzyski
Dokonanie wyceny wykonania robót budowlanych zgodnie z Przedmiarem Robót zawartym w załączniku nr 2, oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawartych w załączniku nr 3. 25.05.18 30.05.18 Lubelskie
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe, w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości do sprzedaży. Numer referencyjny: Postępowanie nr 870/2018/C Świadczenie 24.05.18 30.05.18 Opolskie
"Sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia służebności przesyłu lub bezumownego korzystania z nieruchomości" Numer referencyjny: ZP.271.40.2018 Przedmiotem zamówienia jest Wycena 24.05.18 06.06.18 Dolnośląskie
Wykonanie operatu szacunkowego" Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego, położonej w obrębie 24 24.05.18 29.05.18 Łódzkie
Wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta Rzeszowa cz 4 (2 części) Numer referencyjny: CZ-D.271.36.138.2018 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych 24.05.18 05.06.18 Podkarpackie

Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości mienia komunalnego gminy Włodowice.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY WŁODOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Usługa mobilnego dostępu do sieci Internet PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Usługa dostępu do sieci Internet za pomocą kart SIM- Kalkulacja wyceny ofertowej zawiera abonament miesięczny dla 30 kart SIM za okres

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

S.AI.272.2.32.2018 wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, która na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU
Miejsce realizacji: PL:

Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejsce realizacji: PL: Kujawsko-pomorskie
PL: MAKROREGION PÓŁNOCNY
POLSKA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Wałbrzych w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz ..

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
Miejsce realizacji: PL: Wałbrzyski

Dokonanie wyceny wykonania robót budowlanych zgodnie z Przedmiarem Robót zawartym w załączniku nr 2, oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawartych w załączniku nr 3.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: 41 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGO W DĘBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe, w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości do sprzedaży. Numer referencyjny: Postępowanie nr 870/2018/C Świadczenie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Miejsce realizacji: PL:

"Sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia służebności przesyłu lub bezumownego korzystania z nieruchomości" Numer referencyjny: ZP.271.40.2018 Przedmiotem zamówienia jest Wycena

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY POLKOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie operatu szacunkowego" Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego, położonej w obrębie 24

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta Rzeszowa cz 4 (2 części) Numer referencyjny: CZ-D.271.36.138.2018 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA RZESZÓW
Miejsce realizacji: PL: