Sugestie

Przetargi: Usługi w zakresie nieruchomości

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 206. Strona: 1 ( z 21)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Olkusz: Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanu prawnego części dróg powiatowych nr: 1087K, 1082K, 1112K, 1155K, 1132K, 1120K. 26.07.17 Małopolskie
Olkusz: wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie punktów granicznych lub ustalenie granicy działki ewidencyjnej nr 578 położonej w Żuradzie w zakresie wschodniej i zachodniej granicy działki na długości około 180metrów od ulicy Krucza Góra w kierunku południowym 26.07.17 Małopolskie
Zielona Góra: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen – sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego. 26.07.17 Lubuskie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie 26.07.17 16.08.17 Pomorskie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie 26.07.17 16.08.17 Pomorskie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie 26.07.17 17.08.17 Pomorskie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie 26.07.17 17.08.17 Pomorskie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie 26.07.17 18.08.17 Pomorskie
Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie wraz z określeniem wartości szacunkowej robót budowlanych. 26.07.17 04.08.17 Podlaskie
Wybranie Wykonawcy usługi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, polegającą na spełnieniu omówionych warunków (spełnienie kryteriów na zasadzie tak/nie) oraz przedstawi najniższą cenę brutto czynszu /wraz z mediami/ za miesiąc wynajmu lokalu mieszkalnego. Wybór Wykonawcy usługi poprzedzi wizja lokalu mieszkalnego wskazanego w nieodrzuconych ofertach .Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, do dnia 31 sierpnia 2017 r . zostanie zawarta umowa o wynajem mieszkania wspomaganego. 26.07.17 18.08.17 Miasto Kraków

Olkusz: Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanu prawnego części dróg powiatowych nr: 1087K, 1082K, 1112K, 1155K, 1132K, 1120K.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu
Miejsce realizacji: PL: 32300 Olkusz

Olkusz: wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie punktów granicznych lub ustalenie granicy działki ewidencyjnej nr 578 położonej w Żuradzie w zakresie wschodniej i zachodniej granicy działki na długości około 180metrów od ulicy Krucza Góra w kierunku południowym

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miasto i Gmina Olkusz
Miejsce realizacji: PL: 32300 Olkusz

Zielona Góra: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen – sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na obszarze znajdującym się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowe Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Miejsce realizacji: PL:

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Miejsce realizacji: PL: 75411 Koszalin

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Miejsce realizacji: PL: 75411 Koszalin

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Miejsce realizacji: PL: 75411 Koszalin

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Miejsce realizacji: PL: 75411 Koszalin

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
Miejsce realizacji: PL: 75411 Koszalin

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie wraz z określeniem wartości szacunkowej robót budowlanych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Miasto Augustów
Miejsce realizacji: PL: 16300 Augustów

Wybranie Wykonawcy usługi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, polegającą na spełnieniu omówionych warunków (spełnienie kryteriów na zasadzie tak/nie) oraz przedstawi najniższą cenę brutto czynszu /wraz z mediami/ za miesiąc wynajmu lokalu mieszkalnego. Wybór Wykonawcy usługi poprzedzi wizja lokalu mieszkalnego wskazanego w nieodrzuconych ofertach .Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, do dnia 31 sierpnia 2017 r . zostanie zawarta umowa o wynajem mieszkania wspomaganego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ KLIKA
Miejsce realizacji: PL: Kraków