Sugestie

Przetargi: Usługi w zakresie nieruchomości

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 386. Strona: 1 ( z 39)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zadanie nr 1: Sporządzenie trzech operatów szacunkowych wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego w celu ustalenia cen\ sprzedaży prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz 22.02.18 02.03.18 Pomorskie
Wykonanie prac geodezyjnych związanych z aktualizacją użytków oraz rozgraniczeniem Numer referencyjny: OA.271.2.11.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie: Część 21.02.18 05.03.18 Małopolskie
Pomiar i analiza emisji związków szkodliwych spalin w warunkach rzeczywistych w celu określenia założeń pozwalających na jej ograniczenie oraz weryfikacja badawcza zaproponowanych rozwiązań a. Opis 21.02.18 01.03.18 Wielkopolskie
Sporządzanie według potrzeb świadectw charakterystyki energetycznej dla wytypowanych lokali oraz budynków położonych w Warszawie stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład 21.02.18 05.03.18 Mazowieckie
Lokal do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (nr ref. LOK/2018/1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni w celu realizacji projektu, ulokowania zakupionej w ramach projektu infrastruktury 20.02.18 28.02.18 Lubelskie
wykonanie wycen nieruchomości dla Wydziału Zarzadzania Nieruchomościami – zadanie podzielone na części Numer referencyjny: RZ.271.4.2018, RZP.271.5.2018 Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje 20.02.18 28.02.18 Śląskie
18-0251 1. Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b, pkt. 2 ( z wyłączeniem badania oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji 20.02.18 26.02.18 Łódzkie
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych 23.02.18 03.04.18 Małopolskie
Świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi, której rezultatem ma być uzyskanie trwałego tytułu zapewniającego dostęp do działek 23.02.18 09.03.18 10:00 Pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dwóch zbiorników retencyjnych oraz obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Celestynów 23.02.18 PL92

Zadanie nr 1: Sporządzenie trzech operatów szacunkowych wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego w celu ustalenia cen\ sprzedaży prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie prac geodezyjnych związanych z aktualizacją użytków oraz rozgraniczeniem Numer referencyjny: OA.271.2.11.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac geodezyjnych w zakresie: Część

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY OLKUSZ
Miejsce realizacji: PL:

Pomiar i analiza emisji związków szkodliwych spalin w warunkach rzeczywistych w celu określenia założeń pozwalających na jej ograniczenie oraz weryfikacja badawcza zaproponowanych rozwiązań a. Opis

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SOLARIS BUS & COACH S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Sporządzanie według potrzeb świadectw charakterystyki energetycznej dla wytypowanych lokali oraz budynków położonych w Warszawie stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Miejsce realizacji: PL:

Lokal do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (nr ref. LOK/2018/1) Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni w celu realizacji projektu, ulokowania zakupionej w ramach projektu infrastruktury

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: RIGET SOFTWARE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

wykonanie wycen nieruchomości dla Wydziału Zarzadzania Nieruchomościami – zadanie podzielone na części Numer referencyjny: RZ.271.4.2018, RZP.271.5.2018 Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA CHORZÓW
Miejsce realizacji: PL:

18-0251 1. Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b, pkt. 2 ( z wyłączeniem badania oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY OBSZAR OPERACYJNY DS. NIERUCHOMOŚCI
Miejsce realizacji: PL:

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi, której rezultatem ma być uzyskanie trwałego tytułu zapewniającego dostęp do działek

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Pomorskie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dwóch zbiorników retencyjnych oraz obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Celestynów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów
Miejsce realizacji: PL: Mazowiecki regionalny