Sugestie

Przetargi: Usługi w zakresie terenów zielonych

Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm zajmujących się utrzymaniem zieleni. Poniższe informacje pochodzą z prasy, Internetu i oficjalnych publikacji (TED, BIP, BZP). Od 12 lat dostarczamy naszym klientom powiadomienia o przetargach na maila. Nasz portal zamówień publicznych opiera się na ponad 10.000 źródeł. Przekonaj się sam! Zarejestruj się na niezobowiązujący 14-dniowy test, i zacznij zdobywać zlecenia.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 574. Strona: 1 ( z 58)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku. 22.07.17 29.08.17 10:00 Wałbrzyski
Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – Odpady zielone. 22.07.17 Olsztyński
Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu i skupin krzewów oraz usuwania drzew i krzewów na terenach m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów.Rejon III DOM Konduktorska i DOM Polkowska 22.07.17 PL911
Usługa polegająca na administrowaniu i utrzymaniu cmentarzy komunalnych. 22.07.17 31.08.17 11:00 PL823
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie Oddziału Radom WZMiUW w Warszawie. 22.07.17 04.08.17 10:00 PL921
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część C. 22.07.17 30.08.17 11:30 PL911
Obsadzenia i pielęgnacja zieleni na rondach i skwerach miejskich - obsadzenie ronda przy ul. Katowickiej wraz z pielęgnacją zieleni 21.07.17 28.07.17 Katowicki
Jawor: Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze 21.07.17 Dolnośląskie
Rzeszów: Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Jasienica w km 0+000-5+536 m. Stary Dzików , Cewków gm,. Stary Dzików 21.07.17 Podkarpackie
Rzeszów: Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Lubenia w km 0+200-8+900 m.Pigany, Paluchy, Rudka, gm. Sieniawa 21.07.17 Podkarpackie

Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miejska Kłodzko
Miejsce realizacji: PL: Kłodzko.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – Odpady zielone.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejsce realizacji: PL: Olsztyński

Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu i skupin krzewów oraz usuwania drzew i krzewów na terenach m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów.Rejon III DOM Konduktorska i DOM Polkowska

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Usługa polegająca na administrowaniu i utrzymaniu cmentarzy komunalnych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie Oddziału Radom WZMiUW w Warszawie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu
Miejsce realizacji: PL: Radomski

Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część C.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Obsadzenia i pielęgnacja zieleni na rondach i skwerach miejskich - obsadzenie ronda przy ul. Katowickiej wraz z pielęgnacją zieleni

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Gmina Miasto Mysłowice
Miejsce realizacji: PL: 41-400 MYSŁOWICE

Jawor: Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Powiat Jaworski
Miejsce realizacji: PL: 59400 Jawor

Rzeszów: Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Jasienica w km 0+000-5+536 m. Stary Dzików , Cewków gm,. Stary Dzików

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Miejsce realizacji: PL:

Rzeszów: Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Lubenia w km 0+200-8+900 m.Pigany, Paluchy, Rudka, gm. Sieniawa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Miejsce realizacji: PL: