Sugestie

Przetargi: Utrzymanie i przeglądy budynków i instalacji

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 611. Strona: 1 ( z 62)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S12/17 w m. Dys. 22.05.18 29.05.18 Lubelskie
TT.31.430-566/18/NZ Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie elektryczne w lokalach mieszkalnych nr 1-4, 2 i 5 przy ul. Jasińskiego 16 w Krakowie. 1. Opis przedmiotu zamówienia Likwidacja 25.05.18 30.05.18 Małopolskie
Świadczenie usług konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynku PGE S.A. Numer postępowania: GKP/PGE/0111/2018 Opis zamówienia:Świadczenie usług konserwacyjnych w zakresie instalacji 25.05.18 30.05.18 Mazowieckie
Usługa usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń zamontowanych na ZTPO KHK/ZP/DT/1/2018 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 4.1. Przedmiotem planowanego zamówienia 25.05.18 07.06.18 Małopolskie
Naprawa dźwigu w obiekcie UDT w Lublinie 25.05.18 29.05.18 Lubelskie
OBSŁUGA STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA W BUDYNKU PRZY UL. TOSZECKIEJ 33 W GLIWICACH Zakres zadania: 1. Obsługa stacji wymienników ciepła w budynku przy ul. Toszeckiej 33w Gliwicach zgodnie z załączoną 25.05.18 08.06.18 Śląskie
Usługa w zakresie eksploatacji systemów cieplnych od źródła ciepła do grzejników włącznie w budynku, w kompleksie wojskowym administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia znajdujących się na terenie m. Hel 26.05.18 04.07.18 13:30 Pomorskie
Usługi utrzymania i rozwoju systemy WORKFLOW 26.05.18 POLSKA
Wymiana dźwigu osobowego w budynku jednostki zlokalizowanej przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.271-3/18 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 25.05.18 Małopolskie
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chmielowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RL.271.6.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 25.05.18 Podkarpackie

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S12/17 w m. Dys.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH REJON W LUBLIŃCU
Miejsce realizacji: PL:

TT.31.430-566/18/NZ Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie elektryczne w lokalach mieszkalnych nr 1-4, 2 i 5 przy ul. Jasińskiego 16 w Krakowie. 1. Opis przedmiotu zamówienia Likwidacja

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynku PGE S.A. Numer postępowania: GKP/PGE/0111/2018 Opis zamówienia:Świadczenie usług konserwacyjnych w zakresie instalacji

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Usługa usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń zamontowanych na ZTPO KHK/ZP/DT/1/2018 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 4.1. Przedmiotem planowanego zamówienia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Naprawa dźwigu w obiekcie UDT w Lublinie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

OBSŁUGA STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA W BUDYNKU PRZY UL. TOSZECKIEJ 33 W GLIWICACH Zakres zadania: 1. Obsługa stacji wymienników ciepła w budynku przy ul. Toszeckiej 33w Gliwicach zgodnie z załączoną

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Miejsce realizacji: PL:

Usługa w zakresie eksploatacji systemów cieplnych od źródła ciepła do grzejników włącznie w budynku, w kompleksie wojskowym administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia znajdujących się na terenie m. Hel

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia
Miejsce realizacji: PL: Pomorskie

Usługi utrzymania i rozwoju systemy WORKFLOW

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala
Miejsce realizacji: POLSKA

Wymiana dźwigu osobowego w budynku jednostki zlokalizowanej przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.271-3/18 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chmielowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RL.271.6.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Miejsce realizacji: PL: