Sugestie

Przetargi: Wyburzenia, rozbiórki, prace ziemne


Branża zawiera przetargi na roboty z zakresu wyburzeń, rozbiórek i prac ziemnych. Oferty te wyszukane są z spośród 10.000 tys źródeł w Polsce. Wszystkie zamówienia zostały poddane dokładnej selekcji za pomocą słów kluczowych oraz kodów CPV odpowiadających profilowi danej branży. Firma Tender Service pomaga w dotarciu do przetargów, które odpowiadają najbardziej działalności Twojej firmy.

Zarejestruj się już teraz na 14-dniowy, niezobowiązujący test i otrzymuj codziennie porcję powiadomień prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zacznij z nami wygrywać przetargi!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 155. Strona: 1 ( z 16)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zambrów: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda – Modzele Wypychy – Zanie – do drogi krajowej Nr 8 – rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami. 26.07.17 Podlaskie
„Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego budynku przedszkola Nr 6 na działce nr ewid.574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”. 26.07.17 23.08.17 Świętokrzyskie
Kompleksowy remont i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego Drewniak na budynek usługowo-mieszkalny oraz remont i częściowa rozbiórka budynków gospodarczych na terenie zabytkowego zespołu willowego Milusin w Sulejówku, realizowane w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm. 26.07.17 11.08.17 Mazowieckie
Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy al. Piastów 75 (oficyna) w Szczecinie w zakresie: remontu i docieplenia elewacji budynku, docieplenia stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, wykonania instalacja c.o. i c.w.u. w 5 mieszkaniach, wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz rozbiórki budynku gospoadrczego, garażu i ogrodzenia 26.07.17 11.08.17 Pomorskie
Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Gołąb 26.07.17 10.08.17 Chełmsko-zamojski
Warszawa: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 29+938 nad rzeką Nasielna w miejscowości Pieścirogi, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie” – nr postępowania 095/17 26.07.17 Mazowieckie
wykonanie robót rozbiórkowych 26.07.17 31.07.17 Zachodniopomorskie
Budowa mostu w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028442 w m. Mikłusy km 2+444, w ciągu drogi powiatowej 1315L Wólka Kamienna – Zembry – Wierzejki 25.07.17 10.08.17 Lubelskie
Budowa trzech wielofunkcyjnych zbiorników wody oraz demontaż trzech metalowych zbiorników wody na terenie Nadleśnictwa Babimost 25.07.17 09.08.17 Lubuskie, Zielonogórski
Wykonanie rozbiórki kładka dla pieszych L.164 i L.651 25.07.17 31.07.17 POLSKA

Zambrów: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda – Modzele Wypychy – Zanie – do drogi krajowej Nr 8 – rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Zarząd Powiatu Zambrowskiego
Miejsce realizacji: PL: 18300 Zambrów

„Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego budynku przedszkola Nr 6 na działce nr ewid.574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Miejska Sandomierz
Miejsce realizacji: PL: 27600 Sandomierz

Kompleksowy remont i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego Drewniak na budynek usługowo-mieszkalny oraz remont i częściowa rozbiórka budynków gospodarczych na terenie zabytkowego zespołu willowego Milusin w Sulejówku, realizowane w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Miejsce realizacji: PL: 05070 Sulejówek

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy al. Piastów 75 (oficyna) w Szczecinie w zakresie: remontu i docieplenia elewacji budynku, docieplenia stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną, wykonania instalacja c.o. i c.w.u. w 5 mieszkaniach, wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz rozbiórki budynku gospoadrczego, garażu i ogrodzenia

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: 70302 Szczecin

Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Gołąb

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Miejsce realizacji: PL: Zamość

Warszawa: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 29+938 nad rzeką Nasielna w miejscowości Pieścirogi, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie” – nr postępowania 095/17

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Miejsce realizacji: PL: 00048 Warszawa

wykonanie robót rozbiórkowych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście
Miejsce realizacji: pl: Świnoujście

Budowa mostu w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028442 w m. Mikłusy km 2+444, w ciągu drogi powiatowej 1315L Wólka Kamienna – Zembry – Wierzejki

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Powiat Łukowski
Miejsce realizacji: PL: 21400 Łuków

Budowa trzech wielofunkcyjnych zbiorników wody oraz demontaż trzech metalowych zbiorników wody na terenie Nadleśnictwa Babimost

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Nadleśnictwo Babimost
Miejsce realizacji: PL: 66-110 Babimost

Wykonanie rozbiórki kładka dla pieszych L.164 i L.651

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Miejsce realizacji: null