Sugestie

Przetargi: Budownictwo - obiekty sportowe

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg
Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 689. Strona: 1 ( z 69)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
ZAKUP I MONTAŻ FILTRÓW BASENOWYCH DLA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. KONCERTOWEJ 4 W WARSZAWIE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/Rb/04/2017 ZAKUP I MONTAŻ FILTRÓW BASENOWYCH DLA KRYTEJ 20.10.17 Mazowieckie
Modernizacja instalacji uzdatniania wody dla basenu sportowego i rekreacyjnego polegająca na dostawie i montażu niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody basenowej oraz dostawie i wymianie złóż 20.10.17 Dolnośląskie
Rozbudowa narciarskich tras biegowych – etap I – budowa zbiornika do magazynowania wody dla systemu naśnieżania wraz z infrastrukturą towarzyszącą Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 20.10.17 Małopolskie
Wykonanie umocnienia brzegu basenu portowego z grodzic PCV, slipu do wodowania łodzi oraz powiększenie portu – bezpiecznej przystani dla jachtów Lokalizacja inwestycji: dz. nr 1179/2, obr. Pisz. 20.10.17 30.10.17 Warmińsko-Mazurskie
Naprawa boisk szkolnych na terenie Gminy Września Numer referencyjny: ZP-271/138/WIK-RI/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą obiektów sportowych na 18.10.17 02.11.17 Wielkopolskie
Budowa Strzelnicy Sportowej W szczególności zadanie obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: Zakres robót obejmuje wykonanie Strzelnicy sportowej wraz z robotami towarzyszącymi w Rodzinnym 18.10.17 06.11.17 Śląskie
Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu Numer referencyjny: ZP.272.2.31.2017 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego 18.10.17 08.11.17 Łódzkie
Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie Numer referencyjny: ZP.272.2.2017 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Domu Dziecka w Rypinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania 18.10.17 06.11.17 Kujawsko-Pomorskie
PN 3 - 2017 REMONT POSADZEK W KLASACH LEKCYJNYCH, SALI KOMPUTEROWEJ I NA SALI GIMNASTYCZNEJ 18.10.17 07.11.17 Pomorskie
Remont ulicy Plac Lipowy i Sportowej w Trzebiatowie Numer referencyjny: RP.271.14.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ulicy Plac Lipowy i Sportowej w Trzebiatowie 18.10.17 02.11.17 Zachodniopomorskie

ZAKUP I MONTAŻ FILTRÓW BASENOWYCH DLA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. KONCERTOWEJ 4 W WARSZAWIE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/Rb/04/2017 ZAKUP I MONTAŻ FILTRÓW BASENOWYCH DLA KRYTEJ

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja instalacji uzdatniania wody dla basenu sportowego i rekreacyjnego polegająca na dostawie i montażu niskociśnieniowych lamp UV do uzdatniania wody basenowej oraz dostawie i wymianie złóż

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA OLEŚNICA
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa narciarskich tras biegowych – etap I – budowa zbiornika do magazynowania wody dla systemu naśnieżania wraz z infrastrukturą towarzyszącą Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU-OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie umocnienia brzegu basenu portowego z grodzic PCV, slipu do wodowania łodzi oraz powiększenie portu – bezpiecznej przystani dla jachtów Lokalizacja inwestycji: dz. nr 1179/2, obr. Pisz.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
Miejsce realizacji: PL:

Naprawa boisk szkolnych na terenie Gminy Września Numer referencyjny: ZP-271/138/WIK-RI/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą obiektów sportowych na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
Miejsce realizacji: PL:

Budowa Strzelnicy Sportowej W szczególności zadanie obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: Zakres robót obejmuje wykonanie Strzelnicy sportowej wraz z robotami towarzyszącymi w Rodzinnym

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu Numer referencyjny: ZP.272.2.31.2017 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ZDUŃSKIEJ WOLI
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie Numer referencyjny: ZP.272.2.2017 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Domu Dziecka w Rypinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W RYPINIE
Miejsce realizacji: PL:

PN 3 - 2017 REMONT POSADZEK W KLASACH LEKCYJNYCH, SALI KOMPUTEROWEJ I NA SALI GIMNASTYCZNEJ

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W GDYNI
Miejsce realizacji: PL:

Remont ulicy Plac Lipowy i Sportowej w Trzebiatowie Numer referencyjny: RP.271.14.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ulicy Plac Lipowy i Sportowej w Trzebiatowie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY TRZEBIATÓW
Miejsce realizacji: PL: