Sugestie

Przetargi: Budownictwo - oczyszczalnie

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 294. Strona: 1 ( z 30)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
"ROBOTY BUDOWLANE I PROJEKTOWANIE DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach- ETAP I” realizowanego w formule zaprojektuj wybuduj według warunków 08.12.17 05.01.18 Dolnośląskie
Modernizacja gospodarki osadem na oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej Numer referencyjny: GK.271.11.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje zmianę instalacji w zakresie gospodarki osadem celem 07.12.17 22.12.17 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej – etap I i II (zamówienie sektorowe). Numer referencyjny: 07.12.17 22.12.17 Zachodniopomorskie
Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku Numer referencyjny: RIG.271.21.2017.BR 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku. W 07.12.17 22.12.17 Wielkopolskie
Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków pomorzany. 12.12.17 22.01.18 09:00 Miasto Szczecin
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy etap 2. 12.12.17 Sosnowiecki
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy etap 2. Postępowanie 2 12.12.17 06.02.18 10:00 Sosnowiecki
Wyposażenie komory rozdzielczej w sondę hydrostatyczną wraz z montażem oświetlenia oraz doposażenie w stacje poboru prób na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Numer ogłoszenia 1073803 07.12.17 08.01.18 Śląskie
Serwis i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 08.12.17 18.12.17 Zachodniopomorskie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sianów Numer referencyjny: Z.271.37.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą "Budowa przydomowych 07.12.17 22.12.17 Zachodniopomorskie

"ROBOTY BUDOWLANE I PROJEKTOWANIE DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach- ETAP I” realizowanego w formule zaprojektuj wybuduj według warunków

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 08.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja gospodarki osadem na oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej Numer referencyjny: GK.271.11.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje zmianę instalacji w zakresie gospodarki osadem celem

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 07.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
Miejsce realizacji: PL:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej – etap I i II (zamówienie sektorowe). Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 07.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY PRZELEWICE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku Numer referencyjny: RIG.271.21.2017.BR 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku. W

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 07.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KŁECKO
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków pomorzany.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 12.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy etap 2.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 12.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Promax Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Sosnowiecki

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy etap 2. Postępowanie 2

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 12.12.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Promax Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Sosnowiecki

Wyposażenie komory rozdzielczej w sondę hydrostatyczną wraz z montażem oświetlenia oraz doposażenie w stacje poboru prób na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Numer ogłoszenia 1073803

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 07.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Serwis i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach członkowskich Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 08.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZWIĄZEK MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sianów Numer referencyjny: Z.271.37.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą "Budowa przydomowych

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 07.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SIANÓW
Miejsce realizacji: PL: