Sugestie

Przetargi: Budownictwo - oczyszczalnie

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 272. Strona: 1 ( z 28)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków” 23.05.18 03.07.18 10:00 Chełmsko-zamojski
Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia Numer referencyjny: SI 271.09-B -606.31.2018 Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia dz. nr 29 i 30. Zakres robót obejmuje: - modernizację 22.05.18 06.06.18 Dolnośląskie
PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ – budowa oczyszczalni ścieków – etap I (zarurowanie potoku od Solarni) Numer referencyjny: ZWBZP.271.00010.2018 Przedmiotem niniejszego zadania 22.05.18 06.06.18 Śląskie
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków. 1. Przedmiotem zamówienia 23.05.18 06.06.18 Podkarpackie
Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny" 21.05.18 28.05.18 Łódzkie
Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kargowa wraz z budową kolektora tłocznego i modernizacją pompowni ścieków Numer referencyjny: ZP.PN.1.05.2018 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest 21.05.18 04.06.18 Lubuskie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia” Numer referencyjny: RBUD/01/05/2018 CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia: 18.05.18 20.06.18 Pomorskie
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec – Zamch – IV etap oraz przebudowa i remont przepompowni wody w miejscowości Babice. Numer 18.05.18 04.06.18 Lubelskie
„ Remont oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK PS-200 w Rzeczniowie ” Numer referencyjny: GPiDG.271.1.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK PS-200 w 18.05.18 04.06.18 Mazowieckie
JRP/353/P-10/05/18 Modernizacja ujęcia wody w ceiu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody 18.05.18 08.06.18 Dolnośląskie

„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Chełmsko-zamojski

Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia Numer referencyjny: SI 271.09-B -606.31.2018 Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia dz. nr 29 i 30. Zakres robót obejmuje: - modernizację

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RUDNA
Miejsce realizacji: PL:

PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ – budowa oczyszczalni ścieków – etap I (zarurowanie potoku od Solarni) Numer referencyjny: ZWBZP.271.00010.2018 Przedmiotem niniejszego zadania

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 22.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ORNONTOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków. 1. Przedmiotem zamówienia

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY GORZYCE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny"

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY ROKICINY
Miejsce realizacji: PL:

Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kargowa wraz z budową kolektora tłocznego i modernizacją pompowni ścieków Numer referencyjny: ZP.PN.1.05.2018 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KARGOWEJ
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia” Numer referencyjny: RBUD/01/05/2018 CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia:

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 18.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA SWARZEWO W SWARZEWIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec – Zamch – IV etap oraz przebudowa i remont przepompowni wody w miejscowości Babice. Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY OBSZA
Miejsce realizacji: PL:

„ Remont oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK PS-200 w Rzeczniowie ” Numer referencyjny: GPiDG.271.1.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK PS-200 w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY W RZECZNIOWIE
Miejsce realizacji: PL:

JRP/353/P-10/05/18 Modernizacja ujęcia wody w ceiu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.
Miejsce realizacji: PL: