LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Konserwacja i renowacja zabytków

Tytuł Ogłoszono
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa holu głównego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.   08.09.2014
Przebudowa pomieszczeń WIOŚ w Szczecinie na III piętrze budynku ZUW i przystosowanie ich na potrzeby Wydziału Monitoringu.   08.09.2014
Przegląd, konserwacja i naprawa wyposażenia ratowniczo - gaśniczego i technicznego   08.09.2014
Remont alejek w Ogrodzie Saskim w Warszawie.   05.09.2014
Odnowa powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej wiaduktu im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie..   05.09.2014
Remont elewacji budynku Aresztu Śledczego w Nisku oraz VII Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą w Nisku.   05.09.2014
Remont elewacji, konstrukcji i pokrycia dachu, instalacji odgromowej, tynków, okładzin ściennych, renowacja detalu architektonicznego kamiennego i metalowego oraz przebudowa kominów budynku Zespołu Szkół nr 69 przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie - I etap (znak sprawy ZP- 100/14)..   05.09.2014
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 278146 - 2014 data 21.08.2014 r.   05.09.2014
Przebudowa zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy..   05.09.2014
Przebudowa budynku przy ul. Wodnej 11 w Przemyślu z przeznaczeniem na cele administracyjne Urzędu Miejskiego - Etap II..   05.09.2014
Remont sanitariatów w budynku Izby Celnej we Wrocławiu przy ul. Hercena 11.   05.09.2014
Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim.   05.09.2014
Wykonanie usługi polegającej na opracowanie dokumentacji przedprojektowej: ekspertyz i inwentaryzacji oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania „Rewitalizacja budynku zabytkowego dworca kolejowego, w tym jego przebudowa i adaptacja na potrzeby Politechniki Śląskiej w Gliwicach wraz zagospodarowaniem terenu”.   05.09.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8