LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Konserwacja i renowacja zabytków

Tytuł Ogłoszono
Remont konserwatorski kamienicy usytuowanej w Łodzi, przy ul. Więckowskiego 19 - etap I..   19.08.2014
REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ KUŹNI   19.08.2014
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW POMNIKÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE KOMPLEKSU W KOMOROWIE.   18.08.2014
REMONT CZĘŚCI I-GO PIĘTRA, WYMIANA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ w budynku Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego przy ul. Konwiktorskiej 3/5 w Warszawie.   18.08.2014
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite.   18.08.2014
Rewitalizacja rynku w m. Trzebicko poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele św. Macieja.   18.08.2014
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę dziedzińca północnego wraz z renowacją tarasu dla realizowanego zadania pn. Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury w ramach projektu Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.   18.08.2014
Budowa amfiteatru w Szczekocinach.   14.08.2014
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z ociepleniem zachodniej, szczytowej ściany frontowej części budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy.   14.08.2014
Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47.   14.08.2014
Remont dachu, malowanie pomieszczeń i naprawa elewacji bocznej budynku biurowego przy ul. Piastowskiej 8 w Tarnowskich Górach.   14.08.2014
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach.   14.08.2014
Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji przeciwpożarowych w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie oraz zasilania rezerwowego urządzeń przeciwpożarowych..   14.08.2014

  2    3    4    5    6    7    8    9    10    11