LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Konserwacja i renowacja zabytków

Tytuł Ogłoszono
Remont pomieszczenia laboratoryjnego nr 33 na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej UMP w Collegium Anatomicum przy ul. Święcickiego 6.   21.07.2014
Remont zabytkowych murów obronnych - etap II- lico muru od strony ul. Łużyckiej - odcinek muruod ul. Matejki do budynku mieszkalnego przyul. Rzemieślniczej 1 w Oleśnicy (strefa E).   21.07.2014
Przebudowa muru zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Św. Ducha w Pniewach..   18.07.2014
Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia wraz z zagospodarowaniem terenu.   18.07.2014
Rekonstrukcja fosy i pomostu przed bramą wschodnią fortu   18.07.2014
Renowacja elewacji   18.07.2014
Termomodernizacja budynku B -modernizacja instalacji c.o. Technikum Leśnego w Miliczu.   18.07.2014
Termomodernizacja Domu Dziecka Dworek w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach..   18.07.2014
Zadaszenie konstrukcji górnych sklepień budynku koszarowego Fortu nr 52 Borek przy ul. Fortecznej w Krakowie- III etap.   18.07.2014
Wykonanie przebudowy sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem AV w Budynku G Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162.   18.07.2014
Prace geodezyjne - 6 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.79.2014.U.   18.07.2014
Naprawa bramy i muru przeciwpowodziowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.   18.07.2014
Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap - wykonanie elewacji budynku, renowacja stolarki okiennej, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.   18.07.2014

  5    6    7    8    9    10    11    12    13    14