LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Konserwacja i renowacja zabytków

Tytuł Ogłoszono
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielorodzinnego   03.09.2014
wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-konserwatorskich   03.09.2014
Kościół pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.   03.09.2014
Kościół pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.   03.09.2014
Kościół pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.   03.09.2014
Kościół pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.   03.09.2014
Remont pomieszczeń w budynku 11-1 Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej ul. Podchorążych 1 w Krakowie,.   02.09.2014
Remont obiektów zasobu komunalnego - budynek przy. ul. T. Kościuszki 25 w Gliwicach.   02.09.2014
Renowacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ratusza Miejskiego wraz z kamieniczkami - Etap II Wymiana stolarki okiennej w kamieniczce A, C i D oraz budynku Ratusza Miejskiego (okna O2 i O3).   02.09.2014
Remont elewacji i pokrycia dachu ratusza w Rawiczu.   02.09.2014
Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji przeciwpożarowych w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie oraz zasilania rezerwowego urządzeń przeciwpożarowych..   02.09.2014
Realizacja budynku dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii oraz Oddziału Hematologicznego wraz z wykonaniem łącznika do Pawilonu nr II przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj.   02.09.2014
Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia wraz z zagospodarowaniem terenu.   02.09.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9