LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Konserwacja i renowacja zabytków

Tytuł Ogłoszono
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW POMNIKÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE KOMPLEKSU W KOMOROWIE.   18.08.2014
REMONT CZĘŚCI I-GO PIĘTRA, WYMIANA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ w budynku Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego przy ul. Konwiktorskiej 3/5 w Warszawie.   18.08.2014
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite.   18.08.2014
Rewitalizacja rynku w m. Trzebicko poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele św. Macieja.   18.08.2014
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę dziedzińca północnego wraz z renowacją tarasu dla realizowanego zadania pn. Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury w ramach projektu Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.   18.08.2014
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach.   14.08.2014
remont i renowacja wnętrza obiektu sakralnego   14.08.2014
Budowa oświetlenia iluminacyjnego wieży zamkowej zamku krzyżackiego oraz oświetlenia i nawierzchni alejek spacerowych podzamcza w Człuchowie przy ul. Kościelnej w ramach projektu pn.: Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja.   13.08.2014
ROBOTY BUDOWLANE - DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OBWODOWEGO URZĘDU MIAR W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 102A - ETAP I.   13.08.2014
Zabezpieczenie i odbudowa zawalonej bastei przy ul.Obywatelskiej w Kożuchowie..   13.08.2014
podnajęcie lokali   13.08.2014
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259634 - 2014 data 04.08.2014 r.   12.08.2014
Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku.   12.08.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9