LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Konserwacja i renowacja zabytków

Tytuł Ogłoszono
Ocieplenie stropów i ścian w budynkach szpitalnych nr: 2A, 4A, 4B, 5B, 6B, 8, 13.   23.07.2014
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej docieplenia ścian szczytowych i tylnych, odnowienia elewacji frontowej, docieplenia i izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Wajdeloty 14 oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.   23.07.2014
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem w budynku pałacowym Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, I Etap..   23.07.2014
Wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji, napraw, doposażenia sprzętu ppoż. stanowiącego wyposażenie budynków oraz pojazdów   23.07.2014
Przebudowa zabytkowego obiektu wraz z jego wyposażeniem oraz digitalizacją zbiorów w ramach Projektu pn. Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę.   23.07.2014
Remont i przebudowa pomieszczenia łazienki z natryskami na sanitariaty ogólnodostępne w łączniku między budynkami nr 52/I/8 i 52/I/9 na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.   22.07.2014
Budowa oranżerii.   22.07.2014
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO.   22.07.2014
Remont budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Wyszyńskiego 24-24a w Lidzbarku Warmińskim.   22.07.2014
Budowa windy osobowej w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu przy ul.Kościuszki 39.   22.07.2014
Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na działalność kulturalną w Zamku Książąt Głogowskich.   22.07.2014
Wymiana okien i remont drewnianych okładzin lukarn na strychu w gmachu Urzędu Miasta Szczecin.   22.07.2014
Promocja i informacja w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu.   22.07.2014

  5    6    7    8    9    10    11    12    13    14