Sugestie
I.D.: 23814956

Budowa chodnika w miejscowości Grabienice Budowa chodnika w m. Grabienice obejmuje swoim zakresem: • rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów • wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną •

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
10.11.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233222 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD GMINY RZGÓW
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 03/11/2017 Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 73170.73 Cena wybranej oferty: 89778.93 Oferta z najniższą ceną: 89778.93 Oferta z najwyższą ceną: 146858.31

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Część NR: 5 Nazwa: część 5 (zestawy komputerowe, monitory, UPS-y)  
Część NR: 3 Nazwa: Sprzęt jednorazowego użytku  
Usługa przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PO VII WB 261.25.2017 W zakres świadczonej usługi wchodzi wykonanie następujących  
Wykonanie ekspertyzy infrastruktury elektroenergetycznej na terenie 33. BlTr. w Powidzu wraz z zaleceniami i sposobami ich realizacji z uwzględnieniem potrzeb. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W ROZDRAŻEWIE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GK.271.1.OZ.2017 Przedmiotem zamówienia jest dobudowa windy wraz z dojściami do budynku przychodni  
Dostawa urządzeń do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem. Dostawa urządzeń do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem - sztuk 7.  
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie wraz z parkingiem dla samochodów osobowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.12.2017 Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania  
Budowa odcinka drogi dojazdowej wzdłuż ul. Łódzkiej w Kaliszu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.53.2017 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ roboty  
Budowa połączenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką w Kaliszu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.25.2017 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/  
udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej