Sugestie
I.D.: 23016047

Budowa i wdrożenie platformy e- usług Szpitala Latawiec.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
10.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
48000000 48900000 45314310 45232300 30236000 72212215 72263000 72268000
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Miejsce realizacji:
PL: Wałbrzyski
Miejsce realizacji:
Wałbrzyski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Platforma e-usług Szpitala Latawiec” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020., Przedmiotem zamówienia jest: budowa i wdrożenie platformy e- usług Szpitala Latawiec., Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:, Zadanie 1 – wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu – opisane w Załączniku nr 1 A, Zadanie 2 – wymagania dla infrastruktury sprzętowej Systemu – opisane w Załączniku nr 1 B, Zadanie 3 – modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej:, rozbudowa sieci teleinformatycznej LAN – oddział onkologiczny oraz rozbudowa sieci teleinformatycznej LAN – oddział SOR – opisane w Załączniku nr 1C., Zamawiający w ramach oferty wymaga przedłożenia prezentacji Systemu – szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ – Sposób i zakres prezentacji systemu.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Budowa i wdrożenie platformy e-usług Szpitala Latawiec.  
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie i dla jednostek organizacyjnych”.  
„Dostawa niezbędnej infrastruktury: środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn.: Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” 01.03.18
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa, wchodząca w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap IIBudowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów Defka w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)  
Zakup i dostawy materiałów do endoskopii. 21.02.18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach, wchodząca w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap IIBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej i Kuźnickiej w Pieszycach  
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.  
Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu  
Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej 20.03.18
„Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowan.