Sugestie
I.D.: 22971190

Budowa i wdrożenie platformy e- usług Szpitala Latawiec.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
07.10.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
48000000 48900000 45314310 45232300 30236000 72212215 72263000 72268000
Termin składania wniosków:
15.11.17 11:00
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Miejsce realizacji:
PL: Wałbrzyski
 
 
Miejsce realizacji:
Wałbrzyski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Platforma e-usług Szpitala Latawiec” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020., Przedmiotem zamówienia jest: budowa i wdrożenie platformy e- usług Szpitala Latawiec., Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:, Zadanie 1 – wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu – opisane w Załączniku nr 1 A, Zadanie 2 – wymagania dla infrastruktury sprzętowej Systemu – opisane w Załączniku nr 1 B, Zadanie 3 – modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej:, rozbudowa sieci teleinformatycznej LAN – oddział onkologiczny oraz rozbudowa sieci teleinformatycznej LAN – oddział SOR – opisane w Załączniku nr 1C., Zamawiający w ramach oferty wymaga przedłożenia prezentacji Systemu – szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ – Sposób i zakres prezentacji systemu.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Budowa i wdrożenie platformy e- usług Szpitala Latawiec.  
Dostawa 2 sztuk autobusów 26.04.18
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Gminie Świebodzice – zakup ekologicznego autobusu”. 16.05.18
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa, wchodząca w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap IIBudowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci)  
Zakup i dostawy materiałów do endoskopii.  
Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie 27.04.18
Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie 11.05.18
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Wałbrzych w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz ... 16.05.18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 8 974 357,46 PLN dla Gminy Miejskiej Kłodzko na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu. 14.05.18
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Jugów w roku 2018r w l-ctwach: Bożków, Czerwieńczyce, Wojbórz i Słupiec