Sugestie
I.D.: 23794083

Roboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
10.11.17
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
45212225 45110000 45311000 45332000 45321000 45331000
Termin składania wniosków:
13.12.17 11:00
Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Miejsce realizacji:
PL: Rzeszowski
 
 
Miejsce realizacji:
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Roboty budowlane w zakresie:, — rozbiórki części istniejącego budynku;, — przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu;, — wycinki zieleni;, — rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych;, — montażu niezbędnych urządzeń;, — zagospodarowania terenu,, zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową., Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r.. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Roboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej Podpromie w Rzeszowie 23.01.18
Roboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej Podpromie w Rzeszowie. 31.01.18
Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu. 01.02.18
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę publicznej drogi gminnej – ulicy Zofii Wallis na odcinku od ul. Anny i Zygmunta Chłapowskich do ul. Św. Rocha wraz z uzyskaniem decyzji(...)  
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od komory J-32 przy al. Witosa do komory B-49 (punktu Z-7), budowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od punktu Z-7 do komory B-48 przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie”, realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 09.02.18
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn500 od komory J-12 przy al. W. Witosa do komory N-5 do komory J-14 przy ul. Przy Torze, Wyzwolenia w Rzeszowie” realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 08.02.18
„Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm i 2 x Dn 400mm w rejonie ul. Popiełuszki, Seniora, Karowej, Pelczara i Podwisłocze” Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV i Etap V, realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 05.02.18
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn600 od komory J-30 przy al. W. Witosa do komory N-5 przy ul. Chełmońskiego oraz sieci ciepłowniczej 2x Dn300mm od komory N-3 przy ul. Sportowej do komory F-15/21 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie” Etap IV, Etap V, Etap VI realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 06.02.18
Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od komory G-17 do komory G-14 przy Al. Rejtana w Rzeszowie”, realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 19.02.18
„Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej preizolowanej wysokich parametrów 2xDn 300 mm od komory E-5 do komory E-7/1 przy ul. Mochnackiego w Rzeszowie”, realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1” przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 20.02.18