Sugestie
I.D.: 21747332

Celem zamówienia jest wybór firmy zdolnej zapewnić trenerów na szkolenia dla uczestników projektu. Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
11.08.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
80530000-8
Termin składania wniosków:
18.08.17
Zamawiający:
MERSEY SP. Z O.O.
Miejsce realizacji:
PL: Warszawa
 
 
Miejsce realizacji:
Miasto Warszawa
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Celem zamówienia jest wybór firmy zdolnej zapewnić trenerów na szkolenia dla uczestników projektu. Szczegóły w zapytaniu ofertowym

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych przez trenerów/przeprowadzenie szkoleń komputerowych przez zapewnionych trenerów zakończonych programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji ECDL Profile osiąganych przez Uczestników Projektu. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktu 21.08.17
Celem zamówienia jest wybór odpowiedniej kadry zdolnej do przeprowadzenia wykładów dla uczestników kursu specjalistycznego w ramach projektu Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21.08.17
Wybór kadry zdolnej do przeprowadzenia przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników kursów z zakresu kosmetologii w ramach projektu Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21.08.17
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy na zakup i sukcesywna dostawę artykułów spożywczych oraz artykułów jednokrotnego użytku na potrzeby realizacji szkoleń dla uczestników w ramach projektu „e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści” na terenie województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. 29.08.17
Celem zamówienia jest przeprowadzenie 33 edycji szkoleń komputerowych dla 468 Uczestników/czek, w ramach projektu „Dolnośląska Akademia Kompetencji ICT”, w celu nabycia kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub A+B wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP w terminie 01.01.2017-31.12.2017 zakończone egzaminem 21.08.17
Celem kursów jest nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności do wykonywania prac w zakresie poszczególnych zawodów z zastosowaniem najnowszych technologii i materiałów. Każdy z uczestników kursu powinien w ramach realizacji kursu poznać techniki i w praktyce nabyć umiejętności niezbędne do pracy zawodowej. Służyć temu będą m.in. zajęcia praktyczne, których zakres ustali Zamawiający z Wykonawcą przed ich rozpoczęciem. Zakres prac zostanie ustalony tak, aby zapewnić uczestnikom kursu możliwość zapoznania się w praktyce z tematyką szkolenia 11.09.17
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zamówienia mającego na celu zapewnienie cateringu na szkolenia zawodowe oraz trening kompetencji społecznych/interpersonalnych dla 133 Uczestników projektu. 21.08.17
Celem zamówienia jest wyłonienie 156 Wykonawców, którzy będą wykonywali zadania na stanowisku trenerów lokalnych w ramach projektu pt. „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 24.08.17
Celem zamówienia jest wybór własciwych materiałów higienicznych /eksploatacyjnych dla beneficjentów ostatecznych realizowana w ramach projektu Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21.08.17
Celem zamówienia jest wyłonienie osób do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów w formie zajęć teoretycznych i praktycznych dla kadr medycznych z zakresu ultrasonografii, co ma przyczynić się do osiągnięcia celu głównego projektu jakim jest podniesienie kwalifikacji uczestników szkoleń z zakresu diagnostyki obrazowej USG u minimum 85% osób z grupy zrekrutowanych lekarzy w okresie realizacji projektu. 28.08.17