Sugestie
I.D.: 22450341

CZĘŚĆ NR: 1-6 NAZWA: Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnych" 1. CZĘŚĆ 1 – budow

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
18.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
71320000 71322500
Zamawiający:
STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 21/06/2017 Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 221949.59 Cena wybranej oferty: 272998.00 Oferta z najniższą ceną: 272998.00 Oferta z najwyższą ceną: 478680.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sygnalizacji świetlnych”. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu dyscyplinowania kierowców (SDK), z podziałem na 7 części: 1. CZĘŚĆ 1 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3107W ul Pruszkowskiej w Nadarzynie w rejonie skrzyżowania z ul. Wierzbową, w trybie „Projektuj i buduj”; 2. CZĘŚĆ 2 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3107W ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie w rejonie siedziby NSM, w trybie „Projektuj i buduj”; 3. CZĘŚĆ 3 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 2849W w Woli Krakowiańskiej przy szkole podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 4. CZĘŚĆ 4 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3101W ul. Mazowieckiej w Młochowie przy szkole podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 5. CZĘŚĆ 5 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie przy szkole podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 6. CZĘŚĆ 6 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3138W ul. Długiej przy ul. Mostowej w Pruszkowie w rejonie szkoły podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 7. CZĘŚĆ 7 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3111W – ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie przy ul. Armii Krajowej. Zakres prac dla części 1 – 6 obejmuje: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 2) wykonanie robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej (kanalizacja kablowa, studnie kablowe, instalacja elektryczna i sygnalizatory, sterowniki), 3) wykonanie prac związanych z przebudową przejść odtworzeniem konstrukcji nawierzchni, 4) wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu, 5) zaprojektowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy. Szczegółowy zakres prac określa program funkcjonalno – użytkowy, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac części 7 obejmuje: 1) montaż sterownika sygnalizacji, 2) wykonanie kanalizacji kablowej z montażem studni kablowych, 3) wykonanie przecisku pod drogą, 4) montaż konstrukcji słupa wysięgnikowego i masztu sygnalizacyjnego, 5) ułożenie kabli, 6) montaż sygnalizatorów, radarów i przycisków. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie dokumentu potwierdzającego możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze 36 miesięcy.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Remont drogi gminnej nr 271607W ul. Mickiewicza w miejscowości Stara Wieś na odcinku od km 0+120,00 do km 0+385,00 (początek: 0+000  
„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska), „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II), „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska), „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie M  
Część NR: 27 ZADANIE 27 LEKI STOSOWANE W LECZENIU ZAKAŻEŃ 1 Pefloksacini mesilas amp 400mg w 5ml x 10 szt OP 2 2 Pefloksacini mesilas tabl powl 40  
Część NR: 26 ZADANIE 26 ANTYBIOTYKI 2 1 Amikacin roztwór do infuzji 5 mg/ml 10 butelek 100 ml OP 10 2 Prep.złoż.Amoxicillinum + Acidum clavulanicum  
Część NR: 25 ZADANIE 25 ANTYBIOTYKI 1 1 Ceftriaxonum natricum proszek do przygot.roztw.do inj im. iv.i inf.iv. 1g x 1 fiol. OP 1600 2 Cefazolinum  
Część NR: 24 ZADANIE 24 LEKI (E) 1 Natrii Sugammadexum 100mg/mlx 10 fiol OP 10  
Część NR: 23 ZADANIE 23 LEKI ZNIECZULAJĄCE ANAESTETICA 1 Ethylis chloridum aer.na skórę fl.a 70g OP 30 2 Bupivacaini hydrochloridum roztw do inj 5  
Część NR: 22 ZADANIE 22 UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY 1 Acidum acetylsalicylicum tabl powl 75mg x 60 szt OP 30 2 Quinaprilum tabl powl 10mg x 30 szt  
Część NR: 21 ZADANIE 21 LEKI DZIAŁAJĄCE NA OŚRODKOWY UKŁ. NERWOWY 1 Amantadini sulfas roztw do wlewów inj i.v. 200mg/500ml x 10 butelek OP 5 2 Ama  
Część NR: 20 ZADANIE 20 UKŁAD ODDECHOWY 1 Amboxol hydrochloride inj 7,5 mg/ml x 5 amp a 2 ml OP 10 2 Ipratropii bromidum aer.do inhal.(-N) 0,02mg/