Sugestie
I.D.: 22519283

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Konserwacje dróg leśnych: Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu: - profilowania oraz zagęszczenia nawierzchni (gruntowej, utwar

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
20.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45111300 45233127 45233142 45112730 45233000
Zamawiający:
NADLEŚNICTWO BYTÓW
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Pomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 06/09/2017 Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 418752.01 Cena wybranej oferty: 309644,94 Oferta z najniższą ceną: 309644,94 Oferta z najwyższą ceną: 375130,73 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji dróg leśnych i przebudowy zjazdów z dróg publicznych na drogi leśne na terenie Nadleśnictwa Bytów. 2) Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część I - Konserwacje dróg leśnych; Część II - Remont drogi leśnej bitumicznej oraz przebudowa zjazdów z dróg publicznych na drogi leśne; Część III - Rozbiórka istniejącego budynku obory w osadzie leśniczówki Zielony Dwór. 3) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części. Oferta złożona na daną część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, której może udzielić jednemu Wykonawcy. 4) Opis przedmiotu zamówienia: Część I Konserwacje dróg leśnych: Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu: profilowania oraz zagęszczenia nawierzchni (gruntowej, utwardzonej kruszywem); naprawy uszkodzonych odcinków kruszywem naturalnym (pospółką); konserwacji (oczyszczenia) istniejących rowów przydrożnych. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania: Zadanie nr 1 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 11 w leśnictwie Gałęzowo; Zadanie nr 2 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Gałęzowo; Zadanie nr 3 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 11 w leśnictwie Gałęźnia; Zadanie nr 4 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 15 w leśnictwie Niedarzyno; Zadanie nr 5 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 22 w leśnictwie Świerkówko; Zadanie nr 6 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Jutrzenka; Zadanie nr 7 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 8 w leśnictwie Róg; Zadanie nr 8 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 9 w leśnictwie Koźlice; Zadanie nr 9 - Konserwacja drogi wywozowej nr 241L w leśnictwie Koźlice; Zadanie nr 10 - Konserwacja drogi wywozowej nr 243L w leśnictwie Koźlice; Zadanie nr 11 - Konserwacja drogi wywozowej nr 347L w leśnictwie Obrowo; Zadanie nr 12 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Czaple, Miedzierza; Zadanie nr 13 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 15 w leśnictwie Miedzierza; Zadanie nr 14 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 1 w leśnictwie Miedzierza, Obrowo; Zadanie nr 15 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 3 w leśnictwie Unichowo, Miedzierza; Zadanie nr 16 - Konserwacja drogi wywozowej nr 329L w leśnictwie Unichowo; Zadanie nr 17 - Konserwacja drogi wywozowej nr 331L w leśnictwie Unichowo. Skrócony opis zadań: a) Zadanie nr 1 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 11 w leśnictwie Gałęzowo – teren administracyjny leśnictwa Gałęzowo; długość odcinka do konserwacji ok. 2,01 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 22, 23, 24 obr. Gałęzów, 11/1, 13/2, 13/3, 25 obręb: Niepoględzie; gmina: Dębnica Kaszubska; b) Zadanie nr 2 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Gałęzowo – teren administracyjny leśnictwa Gałęzowo; długość odcinka do konserwacji ok. 6,37 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 25, 40, 94, 95, 96, 120/2 obręb: Niepoględzie; dz. 39, 55, 54, 70, 71, 72, 93 obręb Gałęzów, gmina: Dębnica Kaszubska; c) Zadanie nr 3 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 11 w leśnictwie Gałęźnia– teren administracyjny leśnictwa Gałęźnia; długość odcinka do konserwacji ok. 3,30 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 30, 31, 45, 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 67, 83, 84, 85, 86, 106, 107 obręb: Krępnica; gmina: Kołczygłowy; d) Zadanie nr 4 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 15 w leśnictwie Niedarzyno – teren administracyjny leśnictwa Niedarzyno, Miedzierza; długość odcinka do konserwacji ok. 3,00 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 160, 420/1, 402/1, 132/1, 110/1, 133/1, 111, 134/1, 112/1, 135/1, 113/1, 136/1, 137/1, 163, 325, 323, 165/1, 166/1, 191/6, obręb: Osieki; gmina: Borzytuchom; e) Zadanie nr 5 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 22 w leśnictwie Świerkówko – teren administracyjny leśnictwa Świerkówko; długość odcinka do konserwacji ok. 0,36 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 326/2, 327/2 obręb: Borzytuchom, gmina Borzytuchom; dz. nr 335, 334, 340, 344, 343, obręb Świątkowo, gmina: Bytów; f) Zadanie nr 6 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Jutrzenka – teren administracyjny leśnictwa Jutrzenka, Modrzewo; długość odcinka do konserwacji ok. 2,83 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 225, 234, 233, 248, 265, obręb: Kamieńczyn; gmina: Borzytuchom; g) Zadanie nr 7 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 8 w leśnictwie Róg – teren administracyjny leśnictwa Róg; długość odcinka do konserwacji ok. 2,0 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 179/1, 178, 193/1, 192/2 obręb: Czarna Dąbrowa; dz. nr 200/1, 199/3, 210/3, 209/1, 221/1, 220/1, 233/3, 233/4, 234/4, 234/5 obręb Osława Dąbrowa, gmina: Studzienice; h) Zadanie nr 8 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 9 w leśnictwie Koźlice – teren administracyjny leśnictwa Koźlice; długość odcinka do konserwacji ok. 0,72 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 265/1, 266, 267, obręb: Sominy; gmina: Studzienice; i) Zadanie nr 9 - Konserwacja drogi wywozowej nr 241L w leśnictwie Koźlice – teren administracyjny leśnictwa Koźlice; długość odcinka do konserwacji ok. 3,1 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 252/4, 251/2, 250/2, 262, 261, 260, 259, 258, 268 obręb: Sominy; gmina: Studzienice; j) Zadanie nr 10 - Konserwacja drogi wywozowej nr 243L w leśnictwie Koźlice – teren administracyjny leśnictwa Koźlice; długość odcinka do konserwacji ok. 1,28 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 246/3, 258, 259 obręb: Sominy; gmina: Studzienice; k) Zadanie nr 11 - Konserwacja drogi wywozowej nr 347L w leśnictwie Obrowo – teren administracyjny leśnictwa Obrowo; długość odcinka do konserwacji ok. 1,49 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 261, 377, 378/4, 379, 425/1 obręb: Jasień; gmina: Czarna Dąbrówka; l) Zadanie nr 12 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 1 w leśnictwie Miedzierza, Obrowo – teren administracyjny leśnictwa Miedzierza, Obrowo; długość odcinka do konserwacji ok. 7,10 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 343, 342, 341, 340, 339, 338, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356/1, 356/2 obręb Kartkowo; dz. 355, 354, 387, 386, 385, 352, 384/4, 383, 432/3 obręb Łupawsko; gmina: Czarna Dąbrówka; dz. nr 432/18 obręb Żukówko, gmina: Parchowo; m) Zadanie nr 13 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Czaple, Miedzierza – teren administracyjny leśnictwa Czaple, Miedzierza; długość odcinka do konserwacji ok. 7,46 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 415/2, 450/20, 414/1, 448/3, 413/3, 447/1, 412/1, 446/1, 411/1, 445/1, 410/1, 444/1, 409/1, 443/2, 408/1, 442/3, 407/1, 441/2, 406/1, 440/1, 467/1, 441/3 obręb: Gostkowo; dz. 446, 465, 464/1, 463, 352/2, 462, 461, 473/1, 460/1 obręb Pomysk Mały, gmina: Bytów; n) Zadanie nr 14 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 15 w leśnictwie Miedzierza – teren administracyjny leśnictwa Miedzierza; długość odcinka do konserwacji ok. 1,42 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 416/3, 417/1, 418/2, 7/2, 451/1 obręb: Gostkowo; gmina: Bytów; o) Zadanie nr 15 - Konserwacja drogi wywozowej nr 329L w leśnictwie Unichowo – teren administracyjny leśnictwa Unichowo; długość odcinka do konserwacji ok. 3,00 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 210, 211, 239, 240, 279, 280, 309, 310, 335, 336, 359, 360 obręb: Kartkowo; gmina: Czarna Dąbrówka; p) Zadanie nr 16 - Konserwacja drogi wywozowej nr 331L w leśnictwie Unichowo – teren administracyjny leśnictwa Unichowo; długość odcinka do konserwacji ok. 0,56 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 155, 154/2 obręb: Kartkowo; dz. nr 139/5, 154/1 obręb Nożyno; gmina: Czarna Dąbrówka; q) Zadanie nr 17 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 3 w leśnictwie Unichowo – teren administracyjny leśnictwa Unichowo; długość odcinka do konserwacji ok. 6,18 km; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 138/2,138/3,182/6, 137/5, 151/5, 151/4, 168/1, 168/2, 167/1, 167/2, 185, 184/2, 211, 210, 239, 238, 278, 277, 307, 306/1, 332/1, 356/1 obręb: Kartkowo; gmina: Czarna Dąbrówka. Część II Remont drogi leśnej bitumicznej oraz przebudowa zjazdów z dróg publicznych na drogi leśne: a) Zadanie nr 1: Remont dojazdu pożarowego nr 19 o nawierzchni bitumicznej w leśnictwie Modrzewo - teren administracyjny leśnictwa Modrzewo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 257/2 obręb: Jutrzenka; 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 obręb: Kamieńczyn; dz. nr 280, 281, 282/1 obręb Chotkowo; gmina: Borzytuchom; b) Zadanie nr 2: Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 212 na drogę leśną (dz. 367L) w leśnictwie Miedzierza – teren administracyjny leśnictwa Miedzierza; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 5/2, 367L obręb: Unichowo; gmina: Czarna Dąbrówka; c) Zadanie nr 3: Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1334G (Oskowo-Pomysk Wielki) na Miejsce Postoju Pojazdów (dz. 261) w leśnictwie Obrowo – teren administracyjny leśnictwa Obrowo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 2/2, 261 obręb: Jasień; gmina: Czarna Dąbrówka; W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do: • wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeśli będzie wymagana przez zarządcę drogi) wraz przekazaniem jej do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzącego Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w celu wniesienia jej na mapę zasadniczą (inwentaryzację powykonawczą Wykonawca dostarczy nie później niż w terminie 6 tygodni od daty podpisania odbioru końcowego. W terminie odbioru końcowego wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że inwentaryzacja powykonawcza została ukończona i złożona w PODGiK) • sporządzenia i uzgodnienia z właściwymi organami projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, jego zatwierdzenie przez właściwy organ oraz zawiadomienie właściwych organów o terminie wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu), • sporządzenia i złożenia wniosku do właściwego zarządcy drogi publicznej o zajęcie pasa drogowego wraz z pokryciem opłat związanych z wydaniem decyzji, Część III Rozbiórka istniejącego budynku obory w osadzie leśniczówki Zielony Dwór; Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całkowitej rozbiórki 1 obiektu budowlanego wraz z wywozem i utylizacją materiałów po rozbiórce, uprzątnięciem terenu działki po rozbiórce i zniwelowaniem terenu po rozbiórce. Wykonawca zobowiązany będzie do odkupienia od Zamawiającego materiałów porozbiórkowych (blachodachówka, rynny, rury spustowe, gąsiory) powstałych w wyniku realizacji rozbiórki, po cenach rynkowych określonych w dokumentacji przetargowej (załącznik nr 10 – wycena wartości odzyskanych materiałów). Za odzyskane materiały Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Pozostałe materiały z rozbiórki powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i zutylizowane. Teren po rozbiórce powinien zostać odpowiednio zniwelowany wraz z wyrównaniem terenu z użyciem warstwy ziemi urodzajnej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do: sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów i budynków w starostwie powiatowym, powstałych po rozbiórce budynku; usunięcia odpadów z terenu rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz udokumentowania przekazania odpadów w formie karty przekazania odpadu; rozebrania fragmentów istniejącego ogrodzenia utrudniającego rozbiórkę i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (materiał do ponownego użytku); likwidacji betonowego szamba znajdującego się w obrębie rozbieranego budynku oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej. 5) Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ: Część I, II: 1) przedmiary robót; 2) dokumentacje techniczne uproszczone; 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część III: 1) przedmiary robót; 2) dokumentacje techniczne, szkice, rysunki. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny do wykonania wszelkich robót wynikających z dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru robót. 6) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bytów tj.: Część nr I: a) Zadanie nr 1 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 11 w leśnictwie Gałęzowo – teren administracyjny leśnictwa Gałęzowo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 22, 23, 24 obr. Gałęzów, 11/1, 13/2, 13/3, 25 obręb: Niepoględzie; gmina: Dębnica Kaszubska; b) Zadanie nr 2 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Gałęzowo – teren administracyjny leśnictwa Gałęzowo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 25, 40, 94, 95, 96, 120/2 obręb: Niepoględzie; dz. 39, 55, 54, 70, 71, 72, 93 obręb Gałęzów, gmina: Dębnica Kaszubska; c) Zadanie nr 3 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 11 w leśnictwie Gałęźnia– teren administracyjny leśnictwa Gałęźnia; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 30, 31, 45, 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 67, 83, 84, 85, 86, 106, 107 obręb: Krępnica; gmina: Kołczygłowy; d) Zadanie nr 4 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 15 w leśnictwie Niedarzyno – teren administracyjny leśnictwa Niedarzyno, Miedzierza; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 160, 420/1, 402/1, 132/1, 110/1, 133/1, 111, 134/1, 112/1, 135/1, 113/1, 136/1, 137/1, 163, 325, 323, 165/1, 166/1, 191/6, obręb: Osieki; gmina: Borzytuchom; e) Zadanie nr 5 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 22 w leśnictwie Świerkówko – teren administracyjny leśnictwa Świerkówko; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 326/2, 327/2 obręb: Borzytuchom, gmina Borzytuchom; dz. nr 335, 334, 340, 344, 343, obręb Świątkowo, gmina: Bytów; f) Zadanie nr 6 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Jutrzenka – teren administracyjny leśnictwa Jutrzenka, Modrzewo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 225, 234, 233, 248, 265, obręb: Kamieńczyn; gmina: Borzytuchom; g) Zadanie nr 7 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 8 w leśnictwie Róg – teren administracyjny leśnictwa Róg; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 179/1, 178, 193/1, 192/2 obręb: Czarna Dąbrowa; dz. nr 200/1, 199/3, 210/3, 209/1, 221/1, 220/1, 233/3, 233/4, 234/4, 234/5 obręb Osława Dąbrowa, gmina: Studzienice; h) Zadanie nr 8 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 9 w leśnictwie Koźlice – teren administracyjny leśnictwa Koźlice; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 265/1, 266, 267, obręb: Sominy; gmina: Studzienice; i) Zadanie nr 9 - Konserwacja drogi wywozowej nr 241L w leśnictwie Koźlice – teren administracyjny leśnictwa Koźlice; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 252/4, 251/2, 250/2, 262, 261, 260, 259, 258, 268 obręb: Sominy; gmina: Studzienice; j) Zadanie nr 10 - Konserwacja drogi wywozowej nr 243L w leśnictwie Koźlice – teren administracyjny leśnictwa Koźlice; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 246/3, 258, 259 obręb: Sominy; gmina: Studzienice; k) Zadanie nr 11 - Konserwacja drogi wywozowej nr 347L w leśnictwie Obrowo – teren administracyjny leśnictwa Obrowo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 261, 377, 378/4, 379, 425/1 obręb: Jasień; gmina: Czarna Dąbrówka; l) Zadanie nr 12 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 1 w leśnictwie Miedzierza, Obrowo – teren administracyjny leśnictwa Miedzierza, Obrowo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 343, 342, 341, 340, 339, 338, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356/1, 356/2 obręb Kartkowo; dz. 355, 354, 387, 386, 385, 352, 384/4, 383, 432/3 obręb Łupawsko; gmina: Czarna Dąbrówka; dz. nr 432/18 obręb Żukówko, gmina: Parchowo; m) Zadanie nr 13 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Czaple, Miedzierza – teren administracyjny leśnictwa Czaple, Miedzierza; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 415/2, 450/20, 414/1, 448/3, 413/3, 447/1, 412/1, 446/1, 411/1, 445/1, 410/1, 444/1, 409/1, 443/2, 408/1, 442/3, 407/1, 441/2, 406/1, 440/1, 467/1, 441/3 obręb: Gostkowo; dz. 446, 465, 464/1, 463, 352/2, 462, 461, 473/1, 460/1 obręb Pomysk Mały, gmina: Bytów; n) Zadanie nr 14 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 15 w leśnictwie Miedzierza – teren administracyjny leśnictwa Miedzierza; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 416/3, 417/1, 418/2, 7/2, 451/1 obręb: Gostkowo; gmina: Bytów; o) Zadanie nr 15 - Konserwacja drogi wywozowej nr 329L w leśnictwie Unichowo – teren administracyjny leśnictwa Unichowo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 210, 211, 239, 240, 279, 280, 309, 310, 335, 336, 359, 360 obręb: Kartkowo; gmina: Czarna Dąbrówka; p) Zadanie nr 16 - Konserwacja drogi wywozowej nr 331L w leśnictwie Unichowo – teren administracyjny leśnictwa Unichowo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 155, 154/2 obręb: Kartkowo; dz. nr 139/5, 154/1 obręb Nożyno; gmina: Czarna Dąbrówka; q) Zadanie nr 17 - Konserwacja dojazdu pożarowego nr 3 w leśnictwie Unichowo – teren administracyjny leśnictwa Unichowo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 138/2,138/3,182/6, 137/5, 151/5, 151/4, 168/1, 168/2, 167/1, 167/2, 185, 184/2, 211, 210, 239, 238, 278, 277, 307, 306/1, 332/1, 356/1 obręb: Kartkowo; gmina: Czarna Dąbrówka. Część nr II: a) Remont dojazdu pożarowego nr 19 o nawierzchni bitumicznej w leśnictwie Modrzewo - teren administracyjny leśnictwa Modrzewo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 257/2 - obręb ewidencyjny: Jutrzenka, jednostka: Borzytuchom, gmina: Borzytuchom; 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 – obręb ewidencyjny: Kamieńczyn, jednostka: Borzytuchom, gmina: Borzytuchom; 280, 281, 282/1 - obręb ewidencyjny: Chotkowo, jednostka: Borzytuchom, gmina: Borzytuchom; b) Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 212 na drogę leśną (dz. 367L) w leśnictwie Miedzierza – teren administracyjny leśnictwa Miedzierza; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 5/2, 367 obręb: Unichowo, gmina: Czarna Dąbrówka; c) Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1334G (Oskowo-Pomysk Wielki) na Miejsce Postoju Pojazdów (dz. 261) w leśnictwie Obrowo – teren administracyjny leśnictwa Obrowo; lokalizacja wg ewidencji gruntów: dz. nr 2/2, 261 obręb: Jasień; gmina: Czarna Dąbrówka. Część nr III: dz. nr 125/1, obręb Ugoszcz, jednostka Studzienice, gmina Studzienice.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przebudowa drogi w leśnictwie Lisewo położonej na działkach ewidencyjnych nr: 203/18 i 230/31 obręb Ryjewo Numer referencyjny: 270.1.B.2018 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o nawierzchni 20.02.18
Budowa wodociągu Korzeniewo - Lipianki Numer referencyjny: ZP.271.4.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Korzeniewo – Lipianki, gm. Kwidzyn (Korzeniewo: dz. nr 22, 25/14; Obręb 28.02.18
Dostawa 10 szt węzłów ciepłowniczych wg wykazu jak niżej: Zadanie nr. 1 ul Grunwaldzka 20, 22, 24, Bałtycka 1, 5 (węzeł jednofunkcyjny c.o. szt. 5 ) Zadanie nr. 2 ul. Przylesie 4 (węzeł dwufunkcyjny 28.02.18
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji szynowego odciągu spalin na potrzeby OSP Potęgowo i OSP Łupawa, gmina Potęgowo. Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Doposażenie jednostek 28.02.18
Budowa Sali wiejskiej w Małym Klinczu Numer referencyjny: ZP.271.3.2018 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku sali wiejskiej w miejscowości Mały Klincz, gmina 28.02.18
Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej na terenie sportowo – rekreacyjnym w Kwakowie, dz. nr 63/20, 67 obręb Kwakowo (etap III) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Numer 02.03.18
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kasparus, Skórzenno, Suchobrzeźnica Numer referencyjny: GG.IV.661.4.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania modernizacji operatu 23.02.18
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2018r.  
Dostawa leków  
Postępowanie / część zostało unieważnione. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów