Sugestie
I.D.: 22450380

Część NR: 7 Nazwa: budowa systemu dyscyplinowania kierowców (SDK) na drodze powiatowej nr 3111W - ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie przy ul. Armii K

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
18.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
71320000 71322500
Zamawiający:
STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 21/06/2017 Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35769.40 Cena wybranej oferty: 43996.36 Oferta z najniższą ceną: 43996.36 Oferta z najwyższą ceną: 64785.33 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sygnalizacji świetlnych”. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu dyscyplinowania kierowców (SDK), z podziałem na 7 części: 1. CZĘŚĆ 1 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3107W ul Pruszkowskiej w Nadarzynie w rejonie skrzyżowania z ul. Wierzbową, w trybie „Projektuj i buduj”; 2. CZĘŚĆ 2 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3107W ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie w rejonie siedziby NSM, w trybie „Projektuj i buduj”; 3. CZĘŚĆ 3 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 2849W w Woli Krakowiańskiej przy szkole podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 4. CZĘŚĆ 4 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3101W ul. Mazowieckiej w Młochowie przy szkole podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 5. CZĘŚĆ 5 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie przy szkole podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 6. CZĘŚĆ 6 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3138W ul. Długiej przy ul. Mostowej w Pruszkowie w rejonie szkoły podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 7. CZĘŚĆ 7 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3111W – ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie przy ul. Armii Krajowej. Zakres prac dla części 1 – 6 obejmuje: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 2) wykonanie robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej (kanalizacja kablowa, studnie kablowe, instalacja elektryczna i sygnalizatory, sterowniki), 3) wykonanie prac związanych z przebudową przejść odtworzeniem konstrukcji nawierzchni, 4) wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu, 5) zaprojektowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy. Szczegółowy zakres prac określa program funkcjonalno – użytkowy, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac części 7 obejmuje: 1) montaż sterownika sygnalizacji, 2) wykonanie kanalizacji kablowej z montażem studni kablowych, 3) wykonanie przecisku pod drogą, 4) montaż konstrukcji słupa wysięgnikowego i masztu sygnalizacyjnego, 5) ułożenie kabli, 6) montaż sygnalizatorów, radarów i przycisków. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie dokumentu potwierdzającego możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze 36 miesięcy.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska), „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Narutowicza Etap II), „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska), „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie M  
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Stanisława Staszica 25 w Sochaczewie na działce o 21.12.17
[Sprostowanie BZP] Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18” w Płocku. Numer referencyjny: WZP.271.1.104.2017.JM Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18” 18.12.17
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II odcinek od km 22+600 do km 25+635 od km 25+735 do km 27+290 - w systemie projektuj buduj.” - nr postępowania 208/17 Numer referencyjny: 29.12.17
Część NR: 4 Nazwa: Zad. 4 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut-Śniadków - Lipienice w m. Lipienice  
Część NR: 2 Nazwa: Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów-Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. Jastrząb  
Postępowanie unieważnione. Część NR: 3 Nazwa: Zad. 3 Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W  
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-IV-ZP.271.153.2017.DKO Roboty budowlane  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Brwinowie (dz. nr ew. 299/16 obr. 16)  
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów 20.12.17