Sugestie
I.D.: 1755809

Czyszczenie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i przepompowni wód deszczowych na terenie Miasta Olsztyna w latach 2014–2016.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
23.01.14
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Miejsce realizacji:
PL: Olsztyński
Miejsce realizacji:
Olsztyński
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Czyszczenie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i przepompowni wód deszczowych na terenie Miasta Olsztyna w latach 2014–2016.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i bieżąca konserwacja systemów koryt potoków sopockich i budowli związanych z gospodarką wodną, miejskich sieci kanalizacji deszczowej wraz z ich uzbrojeniem, odwodnień powierzchniowych terenów zielonych na terenie miasta Sopotu w latach 2017 – 2021, składające się i części zamówienia a. bieżącą obsługę eksploatacyjną i konserwację systemów koryt potoków (cieków) ich skanalizowanych odcinków, zbiorników retencyjnych(stawów), miejskich sieci kanalizacji deszczowej i odwodnień powierzchniowych na terenie Gminy Miasta Sopotu – w warunkach normalnych; B. Roboty interwencyjno – naprawcze na w/w systemach; C. Działania w sytuacjach awaryjno – kryzysowych, związane z zabezpie  
Piotrków Trybunalski: WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj ” zadania pn.: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski.  
Czyszczenie, konserwacja i eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, rowów otwartych i przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Olsztyna w latach 2017-2019.  
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na odcinku od km 22+146 do km 23+516,7 km, przebudowie jezdni i budowie chodnika na odcinku 22+146 do 23+067,5 km- Remont jezdni i chodników od km 23+067,5 do km 23+516,7 – Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka i umocnieniem potoku w rejonie mostu w ciągu ul. Cetnarskiego w m. Łańcut” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kra  
Obsługa eksploatacyjna i bieżąca konserwacja systemów koryt potoków sopockich i budowli związanych z gospodarką wodną, miejskich sieci kanalizacji deszczowej wraz z ich uzbrojeniem, odwodnień powierzchniowych terenów zielonych na terenie miasta Sopotu w latach 2017 – 2021, składające się z II części zamówienia tj. Obsługi eksploatacyjnej i bieżącej konserwacji sopockich fontann.  
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa –Sędziszów Małopolski w M. Sędziszów Małopolski” –realizowanego w ramach projektu POIIŚ 5.1-7 „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, Odcinek Kraków – Rzeszów, Etap III”.  
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R”.  
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański.  
Kołobrzeg: Przykrycie rowu systemu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu