Sugestie
I.D.: 23637021

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
03.11.17
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
45252100 71320000 45110000 45200000 45300000 43322000 42996000
Termin składania wniosków:
16.11.17 11:00
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Miejsce realizacji:
PL: Kaliski
 
 
Miejsce realizacji:
Kaliski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie. 21.11.17
„Dostawa i montaż nowej prasy kanałowej do belowania surowców wtórnych i komponentów paliwa alternatywnego (pRDF) przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w ramach napraw gwarancyjnych. 29.11.17
Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie.  
Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie. 14.12.17
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę dwóch zbiorników: Wydymacz i Brzozowiec w ramach projektu małej retencji nizinnej. 22.11.17
Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie. 21.12.17
Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 4 000 Mg, okodzie 19 12 04 w ilości do 4 000 Mg oraz odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 6 200 Mg.  
Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.  
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja materiałów państwowego z.  
„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie tytułów prawnych w formie służebności przesyłu: Przebudowa linii napowietrznych WN 110 kV relacji Adamów – Żuki i Żuki – Piwonice OBMLW/41/17009.”.