Sugestie
I.D.: 2134892

NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcinku Czerwieńsk Towarowy - Bytnica , 2. Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 2 na st. Zielona Góra oraz w torze nr 1 i 2 na st. Czerwieńsk Towarowy w ramach zadania pn.:Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
11.03.14
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Miejsce realizacji:
PL:
Warszawa
Miejsce realizacji:
POLSKA
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcink...

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych na odcinku Krzywin Gryf.-Dolna Odra w ramach zadania pn:"Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów-Zielona Góra-Rzepin-Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822. 15.03.17
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema, na części działki o nr geod. gr. 220/66, 220/5 i części działki o nr geod. 220/64 w obrębie 8-Bema – II etap inwestycji pod nazwą: Budowa osiedla mieszkalnego pomiędzy ulicami gen. J Bema i Wojsk Ochrony Pogranicza.  
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa”.  
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.  
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.  
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica-Chojnice, prace na odcinku Września – Gniezno w torze nr 1 i 2. 22.03.17
Wykon. dokum. proj. i robót bud. na odc. Mieszkowice–Gr. IZ km 285,000–Dolna Odra, w ramach zad. pn.: Modern. linii kol. nr 273 na odc. Głogów–Z. Góra-Rzepin-Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822. 16.03.17
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”. 2. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcin. 09.03.17
Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.  
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla kontraktu 1.3 w ramach Projektu POIiŚ 5.1-7.