Sugestie
I.D.: 2134892

NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcinku Czerwieńsk Towarowy - Bytnica , 2. Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 2 na st. Zielona Góra oraz w torze nr 1 i 2 na st. Czerwieńsk Towarowy w ramach zadania pn.:Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.

Rodzaj umowy Usługi Data publikacji: 11.03.14
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Miejsce realizacji: Warszawa
Miejsce realizacji:
POLSKA
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Musisz być zalogowany żeby dodawać notatki.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis: NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcink...

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

Rejestracja na test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Mieszkowice – Godków w torze nr 2 na linii 273, w celu modernizacji nawierzchni w km 286,750 – 288,000, w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra”, objętego umową nr 90/107/0093/15/Z/I z 5.10.2015.
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”.
Zadanie I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego, rozwiązaniem bezkolizyjnego skrzyżowania nowego odcinka drogi z bocznicą kolejową w ul. Nowy Świat oraz pełnienie nadzoru autorskiego.Zadanie II:a) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w projektowanym nowym odcinku drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie, z przyłączami/odgałęzieniami (w granicach przyszłego pasa drogowego) w zakresie obejmującym:— budowę sieci wodociągowej Ø 200 mm z przyłączeniami do is
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi na odcinku Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy w ramach zadania „Prace na linii kolejowej E 30, na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy”.
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie prac na linii nr 395 w torze nr 1 na odcinku Koziegłowy – Kiekrz od km 7,211 do km 16,493 i w torze nr 2 na stacji Poznań Piątkowo od km 13,353 do km 14,635 w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo –Zieliniec – Kiekrz”.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budową sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudową: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i SN, sieci teletechnicznej”.
Wykonanie koncepcji oraz wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na budowę infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowę zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowę istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Active protection of water – crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland/Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚIGW).
Nadzór nad wykonaniem projektów wykonawczych i nad robotami budowlanymi na linii nr 8, na odcinku (Warszawa Okęcie- Piaseczno- Czachówek Płd.) w km 11,800–38,800 w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie- Radom (LOT A,B,F).
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1. Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 505 na odcinku Stegny – Młynary 2. Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 515 na odcinku Susz – granica województwa 3.Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 520 z poszerzeniem na odcinku Kamieniec – granica województwa 4. Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 538 na odcinku Katlewo – Grodziczno i Tylice – Kuligi 5. Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 610 na odcinku Piecki – Dobry Lasek 6. Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 656 w msc. Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami 7. Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 655 wylot w kierunku msc. Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym i nowego chodnika.
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 50 przy ul. Lindego 20 w Warszawie – etap I.