Sugestie
I.D.: 2134892

NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcinku Czerwieńsk Towarowy - Bytnica , 2. Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 2 na st. Zielona Góra oraz w torze nr 1 i 2 na st. Czerwieńsk Towarowy w ramach zadania pn.:Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.

Rodzaj umowy: Usługi Data publikacji: 11.03.14
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Miejsce realizacji: Warszawa
Miejsce realizacji:
POLSKA
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis: NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcink...

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

Rejestracja na test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonanie usługi, opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej pn: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby-przygotowanie inwestycji- Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie 1 Rzeka Raba – lewy wał przeciwpowodziowy Zadanie 2 Rzeka Raba – prawy wał przeciwpowodziowy Zadanie 3 Rzeka Stradomka Zadanie 4 Potok Łapczycki Zadanie 5 Potok Proszowski Zadanie 6 Potok Czyżyczka Zadanie 7 Potok Młynówka Zadanie 8 Potok CSK Zadanie 9 Potok Babica Zadanie 10 Potok Babica – prawy i lewy wał przeciwpowodziowy.
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dotyczących obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową i stadion piłkarski wraz z robotami rozbiórkowymi w Radomiu przy ul. Struga.
Wykonanie robót budowlanych w stacji Przeworsk oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w stacji Jarosław w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy -Medyka i linii nr 92 Przemyśl-Medyka, odcinek Rzeszów-granica państwa”.
Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra. Przebudowa układu torowego, peronowego i wiaduktu w st. Zielona Góra – zamówienie uzupełniające.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Przebudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie wraz z budową w al. Solidarności estakady nad skrzyżowaniem z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha, budową kładki dla pieszych nad al. Solidarności na wysokości ul. Ireny Kosmowskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, linii teletechnicznych, kanału technologicznego”.
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku Poznań Wschód – Trzemeszno w ramach zadania pn. „Prace na linii 353 Poznań Wschód – Dziarnowo”.
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na odcinku Skarżysko Kamienna – Suchedniów linii kolejowej nr 8” w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce”.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Kanał Susk Troszyn w km 0+000 – 3+000, pow. ostrołęcki.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: „ Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600-22+850 gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski”.
Nadzór nad realizacją robót budowalnych realizowanych w ramach zamówienia dodatkowego na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w torze nr 2 na szlaku Tunel – Charsznica związanych z podniesieniem i regulacją toru nr 2 oraz przebudową sieci trakcyjnej dla umożliwienia zabudowy nawierzchni drogowej z płyt małogabarytowych na przejeździe kolejowym w km 3,434 linii 62 realizowanym w ramach Umowy Nr 90/116/0010/14/Z/I zawartej w 9.5.2014 na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I” POIiŚ 7.1-59, w zakresie zamówienia częściowego: Część Nr 4 – zaprojektowanie i wykonanie ro