Sugestie
I.D.: 2134892

NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcinku Czerwieńsk Towarowy - Bytnica , 2. Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 2 na st. Zielona Góra oraz w torze nr 1 i 2 na st. Czerwieńsk Towarowy w ramach zadania pn.:Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
11.03.14
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Miejsce realizacji:
PL:
Warszawa
Miejsce realizacji:
POLSKA
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcink...

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R”.  
Prace na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny–Zielona Góra na odcinku Niedoradz-Zielona Góra realizowanego w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów- Zielona Gó. 17.05.17
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”.  
Realizacja robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”.  
Budowa wiaduktu kolejowego w km 110,288 Część II – Budowa obiektu na dojazdach do wiaduktu, infrastruktury towarzyszącej oraz budowa drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 91.  
Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Drzeńsko–Kostrzyn w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów–Zielona Góra–Rzepin–Dolna Odra wraz z łącznicami. 24.05.17
Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Drzeńsko–Kostrzyn w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów–Zielona Góra–Rzepin–Dolna Odra wraz z łącznicami. 24.05.17
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na odcinku od km 22+146 do km 23+516,7 km, przebudowie jezdni i budowie chodnika na odcinku 22+146 do 23+067,5 km- Remont jezdni i chodników od km 23+067,5 do km 23+516,7 – Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka i umocnieniem potoku w rejonie mostu w ciągu ul. Cetnarskiego w m. Łańcut” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kra  
Wykonanie Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”.  
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa –Sędziszów Małopolski w M. Sędziszów Małopolski” –realizowanego w ramach projektu POIIŚ 5.1-7 „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, Odcinek Kraków – Rzeszów, Etap III”.