Sugestie
I.D.: 2134892

NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcinku Czerwieńsk Towarowy - Bytnica , 2. Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 2 na st. Zielona Góra oraz w torze nr 1 i 2 na st. Czerwieńsk Towarowy w ramach zadania pn.:Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.

Rodzaj umowy Usługi Data publikacji: 11.03.14
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Miejsce realizacji: Warszawa
Miejsce realizacji:
POLSKA
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Musisz być zalogowany żeby dodawać notatki.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis: NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcink...

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

Rejestracja na test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji dla zadania p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice–Parczew–Siemień–Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565”.
Opracowanie dokumentacji dla zadania p.n.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec na odcinku Nielisz – Sitaniec od km 48+000 do km 64+389.
Opracowanie dokumentacji dla zadania p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie –Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 10+014 dokm 26+000”.
Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy–Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzorów autorskich w ramach projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020: Zadanie I: a) Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą
Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy–Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części.
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Mieszkowice–Godków–Chojna w torze nr 2, w km 285,000–301,431 w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów–Zielona Góra–Rzepin–Dolna Odra”.
Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera nad robotami w branży sterowania ruchem kolejowym oraz branży mostowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-65 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka–Opole Groszowice”.
Wykonanie elementów towarzyszących niezbędnych do zakończenia inwestycji realizowanej w ramach projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2007–2013, w zakresie niżej wymienionych zadań: Zadanie nr 1 – remont kładki K4 przy restauracji „U Jakuba”. Zadanie nr 2 – remont kładki K5 w ul. Wojska Polskiego. Zadanie nr 3 – remont zjazdów z mostu w ul. Batalionów Chłopskich. Zadanie nr 4 – zejście z drogi technologicznej na wysokości ul. Przemysłowej. Zadanie nr 5 – utwardzenie przy zakończeniu drogi technologicznej.
Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – Odcinek A i Odcinek B.