Sugestie
I.D.: 23717762

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza i ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
08.11.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
90500000 90513100 90511000 90512000
Zamawiający:
Miasto Nowy Sącz
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
II.1.4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej swym zakresem:, II.1.4.1) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza i ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów;, II.1.4.2) prowadzenie od dnia 1.1.2018 r. na terenie miasta Nowego Sącza 2 (dwóch) odrębnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanych dalej „PSZOK” oraz odbieranie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK i ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów., II.1.4.3) Podmiot odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do ich przekazywania do Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zwanej dalej „RIPOK”, zlokalizowanej w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120., III.1.4.4) Usługa będzie realizowana w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2020 r., III.1.4.5) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, został określony w Załączniku nr 1 i w Załączniku nr 2 do specyfikacji, które stanowią jej integralną część.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasta Zakopane w okresie od 1.2.2017 r. do 31.12.2018 r.  
Konserwacja oświetlenia ulicznego Miasta Nowego Sącza. 28.12.17
Odbiór i zagospodarowanie w 2018 r. wszystkich stałych odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakop. 28.12.17
Odbiór i zagospodarowanie w 2017 r. wszystkich stałych odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,a na których powstaja odpady komunalne,na terenie Gminy Miasto Zakopane.  
Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120. 05.12.17
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego. 29.11.17
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Biecz. 12.12.17
Przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” – II półrocze 2017 roku – uzupełnienie.  
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2018. 18.12.17
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2018. 13.12.17