Sugestie
I.D.: 28175818

Opracowanie druku, druk i dostawa materiałów, produktów służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
14.05.18
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
22462000 79823000 22000000 79800000 39294100
Termin składania wniosków:
22.05.18
Zamawiający:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Opolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Opracowanie druku, druk i dostawa materiałów, produktów służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opracowanie merytoryczne, opracowanie graficzne, redakcja techniczna, skład komputerowy, przygotowanie do druku, druk i dostawa książeczki dla dzieci zawierającej rysunki w formie  
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie graficzne, redakcja techniczna, korekta językowa, skład komputerowy, przygotowanie do druku, druk i dostawa książki o charakterze  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UZP.4011.3.2018-A 1) Nazwa zamówienia: Opracowanie graficzne, redakcja techniczna, korekta językowa, skład komputerowy, przygotowanie do druku, druk i dostawa  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/U/DON/1/18 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej promocji zdrowia i  
Transport osób starszych, niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby 25.05.18
Przetarg nieograniczony na usługi dowozu uczniów na zajęcia dodatkowe w Politechnice Opolskiej w ramach projektu pn.: "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2". Numer referencyjny  
Przetarg nieograniczony na Usługi dowozu uczniów na kursy przygotowawcze w Politechnice Opolskiej w ramach projektu pn.: "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2". Numer referencyjny  
Wykonanie materiałów do kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – 23.05.18
„Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. „Wsparcie potencjału opolskich instytucji otoczenia biznesu poprzez profesjonalizację jakości usług - Program komercjalizacji technologii,, w ramach projektu 25.05.18