Sugestie
I.D.: 22870861

Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zad.3 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny nr 12

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
03.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233000 45112730
Zamawiający:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Remont dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie z podziałem na 3 zadania Numer referencyjny: SE.261.4.2017 Remont dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie z podziałem na 3 zadania: Zad.1 Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Przybysławice w km 3+080 do km 6+080, w miejscowości Witowice w km 7+582 do km 7+802. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ściącie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Naprawa i zabezpieczenie podmytej krawędzi jezdni 3.3 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Zad.2 Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ścięcie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Zad.3 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny nr 1205K w miejscowości Wielki Dół, w km 0+020-1+000. Zakres robót obejmuje: 1. Nawierzchnia 1.1 Remont nawierzchni emulsją i grysami 1.2 Remont utwardzonego pobocza emulsją i grysami 1.3 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla ruch KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem 1.4 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji technicznej, przedmiarach robót które stanowią załącznik 10 do SIWZ. b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót- załącznik 9 do SIWZ. Załączony do SIWZ przedmiar stanowi podstawę ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego(ślepego)- załącznik 2 do SIWZ. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Zad.1 Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Przybysławice w km 3+080 do km 6+080, w miejscowości Witowice w km 7+582 do km 7+802 Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ściącie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Naprawa i zabezpieczenie podmytej krawędzi jezdni 3.3 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Część nr: 2 Nazwa: Zad.2 Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ścięcie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Część nr: 3 Nazwa: Zad.3 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny nr 1205K w miejscowości Wielki Dół, w km 0+020-1+000. Zakres robót obejmuje: 1. Nawierzchnia 1.1 Remont nawierzchni emulsją i grysami 1.2 Remont utwardzonego pobocza emulsją i grysami 1.3 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla ruch KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem 1.4 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„Remont drogi gminnej nr 120708K na odcinku w km 0+000 do km 5+820 w miejscowościach Łobzów i Jeżówka”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.2.5.2018 Przedmiotem zamówienia jest  
Część nr: 1 Nazwa: Część I. Remont drogi gminnej nr 580285 K w miejscowości Królówka Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 580285 K w miejscowości Królówka w km 0+853 – 1+852, polegający na  
Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie robót naprawczo – konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018 roku wg zadania nr 1 - obejmującego drogi Rejonu I na terenie gmin: Czernichów,  
Część nr: 1 Nazwa: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOŁCZA Przedmiotem zadania nr 1 jest przebudowa 3 odcinków dróg gminnych w części wschodniej gminy Gołcza. Przebudowa drogi gminnej „Krępa  
Remont ulicy Górskiej wg wykonanego projektu (około 250 mb) Numer referencyjny: ZP.271.8.2018 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Remont ulicy Górskiej wg 30.04.18
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wg zadania nr 1 - droga powiatowa nr 2143K w miejscowości  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.ZP.271.5.2018 Przedmiot zamówienia stanowi: „Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2018 r.” Zakres zadania obejmuje między  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPP.271.4.2018 3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa remont i wykonanie nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie na terenie Gminy Stryszawa w  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IPP.271.8.2018 3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie Gminy Stryszawa w szczególności obejmujący:  
Część nr: 1 Nazwa: Drogi – nawierzchnia tłuczniowa • Wykonanie remontu drogi rolniczej „Na Groniu”, nr ewid. 11002, 11003 w miejscowości Chochołów. Remont obejmuje odcinek w km 0+010 – 0+420,