Sugestie
I.D.: 24720121

Rewitalizacja obsz poprzemysłowych i powojskowych na terenie m.Piły - rozwój strefy przem. Piła pld-wsch (rejon ul. Wawelskiej)-bud dr. do ter. Podstrefy Piła PSSE oraz przeb. i rozb. ul. Magazynowej.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
15.12.17
Rodzaj dokumentu:
Pozostałe informacje
Kody CPV
45000000 45233140 45310000 45330000
Zamawiający:
Gmina Pila
Miejsce realizacji:
PL: Pilski
Miejsce realizacji:
Pilski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
, Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojskowych w południowo-wschodniej części miasta Piły., , Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE)., , Łączna długość odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1805 mb., , 1. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE, , 2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1;, , 3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE, , 4. Ułożenie kabli energetycznych zasilających oświetlenie drogowe wzdłuż ulicy Wawelskiej,

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w pasach 18 ulic na terenie m. Piły w ramach projektu: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - zad. 1, 2, 3Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ulicach: Warsztatowa, Warsztatowa - sięgacz (na dz. nr 499/2 obr. Piła 23), Prusa, Matejki, Targowa i Nad Gwdą  
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w pasach 18 ulic na terenie m Piły w ramach projektu: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” - zad 1, 2, 3Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ulicach: Andersa–Kity–Zioły, Wieniawskiego, Morelowa, Miodowa, Kresowiaków, Pracownicza  
Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Piła wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowymi osobami prawnymi, Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Straży Miejskiej  
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w pasach 18 ulic na terenie m. Piły w ramach projektu: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” - zad.1, 2, 3Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ulicach: Fabryczna, Rzemieślnicza, Ceramiczna, Jastrzębia, Kalina  
Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 5,2 km w mieście Piła w ramach projektu – Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile – zadania nr 1–6.Odcinek nr 11– Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kossaka – od ronda 10.4.2010 r. do drogi krajowej nr 10/11 wraz z wykonaniem oświetlenia oraz montażem elementów małej architektury  
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - obiekty oświatowe w Pile”  
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru... Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w PilePełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile” w pasach 18 ulic, z podziałem na zadanie 1, 2 i 3.  
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru... Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w PilePełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile” w pasach 18 ulic, z podziałem na zadanie 1, 2 i 3.  
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru... Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w PilePełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile” w pasach 18 ulic, z podziałem na zadanie 1, 2 i 3.  
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięć „Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz budowa i przebudowa zatok autobusowych w mieście Piła”