Sugestie
I.D.: 23366778

TLZP/2-23/233/88/2017 Wykonanie zadania pn: „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” w ramach RPO WO na lata 2014–2020 poprzez zakup i dostawę szczepionki przeciw pneumokokom.

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
24.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
33600000
Zamawiający:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Miejsce realizacji:
PL: Apteka Zamawiającego.
Miejsce realizacji:
Opolski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wykonanie zadania pn: „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” w ramach RPO WO na lata 2014–2020 poprzez zakup i dostawę szczepionki przeciw pneumokokom.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń wraz z przebudową i modernizacją pomieszczeń Bloku Operacyjnego na potrzeby Sali hybrydowej oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi urządzeń (dalej: „Przedmiot zamówienia) w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego Polkard na lata 2017-2020 w ramach zadania: Wyposażenie/ doposażenie hybrydowej Sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii,kardiochirurgii w roku 2017.  
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi (dalej: „Przedmiot zamówienia) w ramach programu polityki zdrowotnej pn. ProgramProfilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w ramach zadania: Wyposażenie/ doposażenie hybrydowej Sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii,kardiochirurgii w roku 2017.  
Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu EKG oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi, w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia”. Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 22.02.18
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do hemodiafiltracji i krążenia pozaustrojowego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi (dalej: „Przedmiot zamówienia) w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata2017-2020 w ramach zadania: Wyposażenie/ doposażenie hybrydowej Sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii, kardiochirurgii w roku 2017.  
Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp strzykawkowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi, w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont”. 27.02.18
Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem biometru okulistycznego, optycznego bezkontaktowego oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi, w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont”. 27.02.18
zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kardiomonitorów z pulsoksymetrem oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi, w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont”. 27.02.18
Dostawa wraz z montażem tomografu komputerowego.  
Dostawa mostów anestezjologicznych 27.02.18
PNE.D.AS.25.17_Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w leczeniu WZW typu C terapią bezinterferonową przez okres 3 miesięcy.