Sugestie

Przetargi: Polska

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 72 808. Strona: 1 ( z 7281)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
dostawa środków czystości w rozbiciu na 3 odrębne zadania Numer referencyjny: AS/ZP/01/18 dostawa środków czystości w rozbiciu na 3 odrębne zadania tj. zad.1 -środki czystości ogólne , zad.2- 22.02.18 02.03.18 Lubuskie
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2018/PPP Konfederacja Lewiatan zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest druk z plików PDF trzech publikacji książkowych w łącznym nakładzie 3 000 22.02.18 28.02.18 Mazowieckie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/TSL/18 Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń „Spedytor” wraz z zapewnieniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu bezpiecznego 22.02.18 28.02.18 Śląskie
„Usługi konserwatorskie - zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie w zespole pałacowo–parkowym w Borkach” Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, tj. zabiegów pielęgnacyjnych w 22.02.18 28.02.18 Lubelskie
Wykonanie według projektu i dostawa elementów metalowych konstrukcji drukarki laboratoryjnej Zamówienie obejmuje wykonanie 4 kompletów elementów konstrukcji metalowej drukarki laboratoryjnej. Ilość 22.02.18 28.02.18 Dolnośląskie
Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych Zakres usług/Specyfikacja: 1. Usługa doradcza w zakresie przygotowania i optymalizacji struktury rumuńskojęzycznej wersji serwisu internetowego pod 22.02.18 28.02.18 Lubelskie
Zapytanie ofertowe nr 15A/WSH/EFS_SOS/2018 dot. świadczenia usług cateringowych – dostawa prowiantu na wyjazdy 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu polegającej na dostarczeniu 22.02.18 28.02.18 Śląskie
świadczenie usług w zakresie obsługi graficznej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zapewnienie bieżącej obsługi graficznej projektów 22.02.18 28.02.18 Mazowieckie
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów do przeprowadzenia szkoleń w ramach kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kat C i CE, dla osób z obszarów tracących dotychczasowe 22.02.18 28.02.18 Wielkopolskie
Zapytanie ofertowe nr 3/2018 dotyczy: Udział w Targach Salmed 2018 Zapewnienie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno - informacyjnych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest 22.02.18 28.02.18 Lubelskie

dostawa środków czystości w rozbiciu na 3 odrębne zadania Numer referencyjny: AS/ZP/01/18 dostawa środków czystości w rozbiciu na 3 odrębne zadania tj. zad.1 -środki czystości ogólne , zad.2-

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULĘCINIE
Miejsce realizacji: PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2018/PPP Konfederacja Lewiatan zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest druk z plików PDF trzech publikacji książkowych w łącznym nakładzie 3 000

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KONFEDERACJA LEWIATAN
Miejsce realizacji: PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/TSL/18 Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń „Spedytor” wraz z zapewnieniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje z zakresu bezpiecznego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA, DORADZTWO, ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI
Miejsce realizacji: PL:

„Usługi konserwatorskie - zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie w zespole pałacowo–parkowym w Borkach” Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, tj. zabiegów pielęgnacyjnych w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FUNDACJA OBSERWATORIUM ZARZĄDZANIA
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie według projektu i dostawa elementów metalowych konstrukcji drukarki laboratoryjnej Zamówienie obejmuje wykonanie 4 kompletów elementów konstrukcji metalowej drukarki laboratoryjnej. Ilość

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: XTPL SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych Zakres usług/Specyfikacja: 1. Usługa doradcza w zakresie przygotowania i optymalizacji struktury rumuńskojęzycznej wersji serwisu internetowego pod

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: EGEN SA
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe nr 15A/WSH/EFS_SOS/2018 dot. świadczenia usług cateringowych – dostawa prowiantu na wyjazdy 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu polegającej na dostarczeniu

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU
Miejsce realizacji: PL:

świadczenie usług w zakresie obsługi graficznej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zapewnienie bieżącej obsługi graficznej projektów

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów do przeprowadzenia szkoleń w ramach kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kat C i CE, dla osób z obszarów tracących dotychczasowe

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 dotyczy: Udział w Targach Salmed 2018 Zapewnienie gadżetów reklamowych i drukowanych materiałów promocyjno - informacyjnych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MEDICAL INVENTI S.A.
Miejsce realizacji: PL: