Sugestie

Przetargi: Polska

Przedstawione poniżej przetargi obejmują obszar całej Polski. Są to zamówienia aktualne oraz wyniki. Możesz posegregować je po dacie publikacji, oraz terminie składania ofert. W przypadku gdy termin składania ofert jest pusty, oznacza to, że jest to przetarg zakończony.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 63 669. Strona: 2 ( z 6367)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej i ulicach przyległych na terenie miasta Tomaszów Lubelski Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SM.01.07.2017 20.10.17 Lubelskie
„Wymiana rurociągów wody leczniczej z odwiertu ZUBER I i ZUBER III” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-271-11/17 20.10.17 Małopolskie
Roboty budowlane polegające na porządkowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Dąbrowskiego w Rzeszowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CZ-I.271.69.192.2017 20.10.17 Podkarpackie
„Wykonanie zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów - II Etap” ” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.63.2017 20.10.17 Dolnośląskie
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Dubiecko-cz.2 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GiOŚ.ZP.271.2.2017 20.10.17 Podkarpackie
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2017 Zamówienie obejmuje: 1) Przygotowanie miejsca pod instalację; 2) Dostawę i 20.10.17 Dolnośląskie
Remont odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ul. Odrzańskiej w Tarnowskich Górach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.34.2017 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegającej na 20.10.17 Śląskie
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Piaski Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZUK.252.07.2017 3. Zakres zamówienia obejmuje: • Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa 20.10.17 Lubelskie
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wiejskiego Domu Kultury oraz NZOZ w Inwałdzie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.29.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule 20.10.17 Małopolskie
Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie – wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Wisłok Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.113.2017 1. Przedmiotem 20.10.17 Podkarpackie

Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej i ulicach przyległych na terenie miasta Tomaszów Lubelski Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SM.01.07.2017

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Miejsce realizacji: PL:

„Wymiana rurociągów wody leczniczej z odwiertu ZUBER I i ZUBER III” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-271-11/17

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Roboty budowlane polegające na porządkowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Dąbrowskiego w Rzeszowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CZ-I.271.69.192.2017

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA RZESZÓW
Miejsce realizacji: PL:

„Wykonanie zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów - II Etap” ” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.63.2017

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GŁOGÓW
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Dubiecko-cz.2 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GiOŚ.ZP.271.2.2017

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DUBIECKO
Miejsce realizacji: PL:

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2017 Zamówienie obejmuje: 1) Przygotowanie miejsca pod instalację; 2) Dostawę i

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY OLSZYNA
Miejsce realizacji: PL:

Remont odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ul. Odrzańskiej w Tarnowskich Górach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.34.2017 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegającej na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA TARNOWSKIE GÓRY
Miejsce realizacji: PL:

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Piaski Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZUK.252.07.2017 3. Zakres zamówienia obejmuje: • Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wiejskiego Domu Kultury oraz NZOZ w Inwałdzie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.29.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ANDRYCHÓW
Miejsce realizacji: PL:

Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie – wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Wisłok Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.113.2017 1. Przedmiotem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO
Miejsce realizacji: PL: