Sugestie

Przetargi: Polska

Przedstawione poniżej przetargi obejmują obszar całej Polski. Są to zamówienia aktualne oraz wyniki. Możesz posegregować je po dacie publikacji, oraz terminie składania ofert. W przypadku gdy termin składania ofert jest pusty, oznacza to, że jest to przetarg zakończony.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 64 857. Strona: 2 ( z 6486)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ PAKIET 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego 13.12.17 21.12.17 Łódzkie
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych , maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu w 2018 roku Przedmiotem 13.12.17 21.12.17 Podkarpackie
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim - II postępowanie Numer referencyjny: Bank/40/2017 Przedmiot zamówienia dotyczy obsługi bankowej budżetu 13.12.17 21.12.17 Dolnośląskie
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek Numer referencyjny: CZMZ-2500/39/2017 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 13.12.17 21.12.17 Mazowieckie
"Dostawa wraz z montażem kardiomonitorów i central monitorujących do sal wzmożonego nadzoru medycznego dla oddziałów SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP” Numer referencyjny: DZP.26.125/2017 13.12.17 21.12.17 Mazowieckie
Dostawa środka przeciwnowotworowego dla SPWSZ w Szczecinie Numer referencyjny: EP/220/102/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka przeciwnowotworowego dla SPWSZ w Szczecinie - 1 zadanie. 13.12.17 21.12.17 Zachodniopomorskie
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów 13.12.17 21.12.17 Śląskie
Dostawa endoprotez Numer referencyjny: 145/2017 Dostawa endoprotez - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w pakiecie 1 -4 ZAŁĄCZNIK I - 13.12.17 21.12.17 Małopolskie
Nadleśnictwo Ruszów S.270.50.2017.SA2 Ochrona mienia W zakresie ochrony mienia: 1. Jednoosobowa ochrona zaplecza magazynowo - warsztatowego położonego w Ruszowie przy ul. Koszarowej 2 zgodnie z 13.12.17 20.12.17 Dolnośląskie
“SUKCESYWNA DOSTAWA DLA SP ZOZ W BOGATYNI ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ODPOWIEDNICH ANALIZATORÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM” Numer referencyjny: ZP 13.12.17 22.12.17 Dolnośląskie

USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ PAKIET 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 13.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKIE CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych , maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu w 2018 roku Przedmiotem

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 13.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim - II postępowanie Numer referencyjny: Bank/40/2017 Przedmiot zamówienia dotyczy obsługi bankowej budżetu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WALIM
Miejsce realizacji: PL:

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek Numer referencyjny: CZMZ-2500/39/2017 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 13.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O.O. W ŻYRARDOWIE
Miejsce realizacji: PL:

"Dostawa wraz z montażem kardiomonitorów i central monitorujących do sal wzmożonego nadzoru medycznego dla oddziałów SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP” Numer referencyjny: DZP.26.125/2017

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 13.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM PROF. ADAMA GRUCY CMKP W OTWOCKU
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa środka przeciwnowotworowego dla SPWSZ w Szczecinie Numer referencyjny: EP/220/102/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka przeciwnowotworowego dla SPWSZ w Szczecinie - 1 zadanie.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 13.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 13.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 W BYTOMIU
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa endoprotez Numer referencyjny: 145/2017 Dostawa endoprotez - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w pakiecie 1 -4 ZAŁĄCZNIK I -

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 13.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Nadleśnictwo Ruszów S.270.50.2017.SA2 Ochrona mienia W zakresie ochrony mienia: 1. Jednoosobowa ochrona zaplecza magazynowo - warsztatowego położonego w Ruszowie przy ul. Koszarowej 2 zgodnie z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NADLEŚNICTWO RUSZÓW
Miejsce realizacji: PL:

“SUKCESYWNA DOSTAWA DLA SP ZOZ W BOGATYNI ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ODPOWIEDNICH ANALIZATORÓW DLA POTRZEB LABORATORIUM” Numer referencyjny: ZP

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 13.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOGATYNI
Miejsce realizacji: PL: