Sugestie

Przetargi: Polska

Przedstawione poniżej przetargi obejmują obszar całej Polski. Są to zamówienia aktualne oraz wyniki. Możesz posegregować je po dacie publikacji, oraz terminie składania ofert. W przypadku gdy termin składania ofert jest pusty, oznacza to, że jest to przetarg zakończony.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 63 041. Strona: 3 ( z 6305)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Postępowanie unieważnione Budowa przydomowych mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzków Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Zp.271.6.2017.CP Przedmiotem zamówienia są roboty 18.10.17 Lubelskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacji w Świerklańcu, obręb Nowe Chechło, ul. Wrzosowa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/4/2017 Roboty budowlane polegające na: 18.10.17 Śląskie
Postępowanie unieważnione BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCI OROŃSKO NA OSIEDLU SADY – ULICE: BRANDTA I SPÓŁDZIELCZA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18.10.17 Mazowieckie
Postępowanie unieważnione Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i 17 Sierpnia, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żwirki i 18.10.17 Mazowieckie
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków dla centrum rekreacji przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18.10.17 Dolnośląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Sączkowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.19.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci 18.10.17 Wielkopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.40.2017 : I. Przedmiotem zamówienia jest budowa 18.10.17 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Zgórsko, Szewce, Kowala Gmina Sitkówka-Nowiny, Województwo Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INO.272.59.P.17 18.10.17 Świętokrzyskie
Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sambora I w Chwaszczynie (działki o nr ewid. gruntów 762, 737/1, 756/3). Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.28.2017 Budowa 18.10.17 Pomorskie
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.8.2017 Przedmiotem zamówienia jest 18.10.17 Świętokrzyskie

Postępowanie unieważnione Budowa przydomowych mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzków Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Zp.271.6.2017.CP Przedmiotem zamówienia są roboty

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GORZKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacji w Świerklańcu, obręb Nowe Chechło, ul. Wrzosowa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/4/2017 Roboty budowlane polegające na:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWIERKLAŃCU
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCI OROŃSKO NA OSIEDLU SADY – ULICE: BRANDTA I SPÓŁDZIELCZA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY OROŃSKO
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i 17 Sierpnia, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żwirki i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZAJI SP. Z O.O. W PUŁTUSKU
Miejsce realizacji: PL:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków dla centrum rekreacji przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Sączkowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.19.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY PRZEMĘT
Miejsce realizacji: PL:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.40.2017 : I. Przedmiotem zamówienia jest budowa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
Miejsce realizacji: PL:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Zgórsko, Szewce, Kowala Gmina Sitkówka-Nowiny, Województwo Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INO.272.59.P.17

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SITKÓWKA-NOWINY
Miejsce realizacji: PL:

Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sambora I w Chwaszczynie (działki o nr ewid. gruntów 762, 737/1, 756/3). Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.28.2017 Budowa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ŻUKOWO
Miejsce realizacji: PL:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.8.2017 Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY OPATOWIEC
Miejsce realizacji: PL: