Sugestie
I.D.: 22968112

Część NR: 2 Nazwa: Płóczka na dł. 3287 mb w m. Lwówek Śląski, Płóczki, gm. Lwówek Śląski Udrożnienie koryta i remont budowli na ciekach w zlewni rzeki Bóbr

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45246400 45244000
Zamawiający:
DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LWÓWKU ŚLĄSKIM
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Dolnośląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 18/09/2017 Liczba otrzymanych ofert: 5 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66025.95 PLN Cena wybranej oferty: 56851.17 Oferta z najniższą ceną: 56851.17 Oferta z najwyższą ceną: 81145.29 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Przedmiotem zamówienia m.in. jest:- roboty

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Część NR: 4 Nazwa: ZAKUP PALIW DLA ZABEZPIECZENIA POTRZEB TRANSPORTOWYCH I SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH Zadanie nr 4 - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich - gaz LPG - 1500,00  
Część NR: 7 Nazwa: pakiet nr 7 1.       Serweta na stolik narzędziowy wzmocniona (owinięcie zestawu, lub serweta dodatkowa. 150 cm x 190 cm Wymiary minimalne szt. 1 2.       Serweta na stolik Mayo  
część zamówienia nr 1 Nowinka w m. Nowa Wieś, gm. Międzylesie remont na odcinku 265 mb - prace polegają m. in. na: wycince drzew wraz z oczyszczeniem terenu, rozebraniu i wykonaniu murów  
część zamówienia nr 2 Studew w m. Brzeźnica, gm. Bardo remont na odcinku 320 mb - prace polegają m. in. na: wycince drzew, karczowaniu pni wraz z oczyszczeniem terenu, rozebraniu i wykonaniu murów  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
Część NR: 3 Nazwa: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej  
Część NR: 2 Nazwa: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw  
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu otwartego przy ul. Betleja w Lwówku Śląskim na działce nr 18/2 obr. III Lwówek Śląski obejmującej w  
Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo - gospodarczej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.35.2017.USik 1. Przedmiotem zamówienia  
Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie