Sugestie

Przetargi: woj. kujawsko-pomorskie

Poniżej prezentujemy przegląd ofert z województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli jesteś zainteresowany takimi postępowaniami. Oferujemy wyszukiwanie według słów kluczowych oraz gotowych branż. Przetestuj bezpłatnie nasze możliwości. Zobacz jakie oferty możemy dla Ciebie znaleźć.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 177. Strona: 1 ( z 218)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa z zakresu rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych. 22.07.17 23.08.17 10:00 Bydgosko-Toruński
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. 22.07.17 Włocławski
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami. 22.07.17 28.08.17 09:00 Bydgosko-Toruński
Opracowanie PF-U oraz SW wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla: 2 części, Uzyskanie ostatecznej decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,opracowanie PFU oraz SW: dla części 3. 22.07.17 04.09.17 09:45 Bydgosko-Toruński
Dostawa artykułów mięsnych. 22.07.17 Bydgosko-Toruński
Dostawa sprzętu medycznego. 22.07.17 Bydgosko-Toruński
Dostawa sprzętu medycznego. 22.07.17 30.08.17 10:00 Bydgosko-Toruński
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Staroszkolnej 12 w Bydgoszczy. 22.07.17 17.08.17 Bydgosko-Toruński
Termomodernizaca budynku Pałacu Młodzieży przy ul.Jagiellońskiej 27a w Bydgoszczy,przebudowa jego infrastruktury technicznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej i pozostałych robót. 22.07.17 04.08.17 11:00 Bydgosko-Toruński
Dostawa energii elektrycznej dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych. 22.07.17 30.08.17 09:00 Kujawsko-Pomorskie

Usługa z zakresu rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Fundacja Tumult
Miejsce realizacji: PL: Toruń.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
Miejsce realizacji: PL: Województwo Kujawsko-Pomorskie Gmina Miejska Aleks

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miradz
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Opracowanie PF-U oraz SW wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla: 2 części, Uzyskanie ostatecznej decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,opracowanie PFU oraz SW: dla części 3.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Dostawa artykułów mięsnych.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Karny
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Dostawa sprzętu medycznego.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Dostawa sprzętu medycznego.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Staroszkolnej 12 w Bydgoszczy.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Bydgoszcz
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Termomodernizaca budynku Pałacu Młodzieży przy ul.Jagiellońskiej 27a w Bydgoszczy,przebudowa jego infrastruktury technicznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej i pozostałych robót.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Bydgoszcz
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Dostawa energii elektrycznej dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Miejsce realizacji: PL: Kujawsko-pomorskie