Sugestie

Przetargi: woj. łódzkie

Poniżej lista zamówień z województwa łódzkiego. Nasz serwis oferuje wysyłkę powiadomień o przetargach z wybranego przez Państwa regionu oraz branży. Monitorujemy źródła publiczne oraz prywatne. Otrzymuj na maila wyselekcjonowane dla Ciebie przetargi. Skorzystaj z darmowego testu.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 4 652. Strona: 1 ( z 466)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie remontu odtworzeniowego zamknięcia leja żużlowego kotła bloku nr 1 i 4 w 2016 r. 19.02.16 01.03.19 Piotrkowski
Modernizacja ulicy Pl.29-go Listopada w Żychlinie Etap I –Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym 27.06.17 12.07.18 Łódzkie, Skierniewicki
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OPROGRAMOWANIA SCADA IFIX I HISTORIAN WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU STEROWANIA URZĄDZENIAMI USPRAWNIAJACYMI PROCES TECHNOLOGICZNY W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE 24.07.17 07.08.19 Łódzkie, Skierniewicki
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z 24.12.17 Łódzkie
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2017r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OZ.272.33.2017 1. 24.12.17 Łódzkie
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie II -ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. -ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (Cargo), 24.12.17 Łódzkie
Ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC i NNW oraz ubezpieczenie mienia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZK-BE-1/185/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) ubezpieczenie odpowiedzialności 24.12.17 Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie
Usługa ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skierniewicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/5/2017 Usługa ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka 24.12.17 Łódzkie
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie I -ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, -ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 24.12.17 Łódzkie
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 - Ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej Pakiet 1 • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, • 24.12.17 Łódzkie

Wykonanie remontu odtworzeniowego zamknięcia leja żużlowego kotła bloku nr 1 i 4 w 2016 r.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.02.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Miejsce realizacji: PL: Bełchatów

Modernizacja ulicy Pl.29-go Listopada w Żychlinie Etap I –Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 27.06.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Żychlin
Miejsce realizacji: PL: 99-320 Żychlin

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OPROGRAMOWANIA SCADA IFIX I HISTORIAN WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU STEROWANIA URZĄDZENIAMI USPRAWNIAJACYMI PROCES TECHNOLOGICZNY W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: 99-300 Kutno

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PODDĘBICACH SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2017r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OZ.272.33.2017 1.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie II -ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. -ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (Cargo),

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRALNA BAZA REZERW SANITARNO-PRZECIWEPIDEMICZNYCH W PORĘBACH
Miejsce realizacji: PL:

Ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC i NNW oraz ubezpieczenie mienia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZK-BE-1/185/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) ubezpieczenie odpowiedzialności

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Usługa ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skierniewicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/5/2017 Usługa ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie I -ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, -ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRALNA BAZA REZERW SANITARNO-PRZECIWEPIDEMICZNYCH W PORĘBACH
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 - Ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej Pakiet 1 • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, •

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KLESZCZÓW
Miejsce realizacji: PL: