Sugestie

Przetargi: woj. łódzkie

Poniżej lista zamówień z województwa łódzkiego. Nasz serwis oferuje wysyłkę powiadomień o przetargach z wybranego przez Państwa regionu oraz branży. Monitorujemy źródła publiczne oraz prywatne. Otrzymuj na maila wyselekcjonowane dla Ciebie przetargi. Skorzystaj z darmowego testu.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 4 053. Strona: 1 ( z 406)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie remontu odtworzeniowego zamknięcia leja żużlowego kotła bloku nr 1 i 4 w 2016 r. 19.02.16 01.03.19 Piotrkowski
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bełchatowskiego. 15.11.16 12.12.17 Piotrkowski
Udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 24.12.16 30.11.17 Łódzki
Modernizacja ulicy Pl.29-go Listopada w Żychlinie Etap I –Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym 27.06.17 12.07.18 Łódzkie, Skierniewicki
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OPROGRAMOWANIA SCADA IFIX I HISTORIAN WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU STEROWANIA URZĄDZENIAMI USPRAWNIAJACYMI PROCES TECHNOLOGICZNY W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE 24.07.17 07.08.19 Łódzkie, Skierniewicki
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w latach 2017-2019 – z podziałem na 4 Rejony. 17.08.17 PL711
Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. 17.08.17 PL711
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”. 17.08.17 Sieradzki
Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych 17.08.17 Łódzkie, Piotrkowski
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 17.08.17 POLSKA, Miasto Łódź

Wykonanie remontu odtworzeniowego zamknięcia leja żużlowego kotła bloku nr 1 i 4 w 2016 r.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.02.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Miejsce realizacji: PL: Bełchatów

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bełchatowskiego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Powiat Bełchatowski
Miejsce realizacji: PL: Piotrkowski

Udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Łanięta
Miejsce realizacji: PL: Łódzki

Modernizacja ulicy Pl.29-go Listopada w Żychlinie Etap I –Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 27.06.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Żychlin
Miejsce realizacji: PL: 99-320 Żychlin

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OPROGRAMOWANIA SCADA IFIX I HISTORIAN WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU STEROWANIA URZĄDZENIAMI USPRAWNIAJACYMI PROCES TECHNOLOGICZNY W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: 99-300 Kutno

Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w latach 2017-2019 – z podziałem na 4 Rejony.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Łask.

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
Miejsce realizacji: PL: 97-200 Tomaszów Mazowiecki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 17.08.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
Miejsce realizacji: PL: 90-532 Łódź