Sugestie
I.D.: 26541576

Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji ...

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
08.03.18
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
45331100 45100000 09331100 45214100 45223200 45231300 45214200 45233000 45000000 45332200 45330000 45214210 45333000 45300000 45400000 66120000 45332300 45110000 45311200 45233222 45230000 45316110 45233200 45212300 45231000 45212200 45310000 45112710 45331200 45233120
Termin składania wniosków:
12.03.18 00:30
Zamawiający:
Gmina Lublin
Miejsce realizacji:
PL: Lubelski
 
 
Miejsce realizacji:
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Zakres zamówienia obejmuje:, 1) budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z:, a) instalacjami wewnętrznymi,, b) zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu,, c) zewnętrznymi instalacjami, urządzeniami i przyłączami,, d) drogą dojazdową od ulicy Berylowej oraz przebudową zjazdu i połączeniem ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Berylowej,, 2) zapewnienie finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej, działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), zwanych dalej „Bankiem”.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem VII: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i uzupełnienie brakujących odcinków wodociągu w rejonie ulic Skowronkowej i Sławinkowskiej ... 28.03.18
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad rozbudową dr.pow. Nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska)-Strzeszkowice-Krężnica Jara-Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka... 17.04.18
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego pn. "Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziem  
Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie 09.04.18
Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2018 do 30.6.2019 na potrzeby włączonych do grupy zakupowejZakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2018 do 30.6.2019 na potrzeby jednostek budżetowych Gminy Lublin, Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, samorządowych instytucji kultury GminyZakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2018 do 30.6.2019 na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów w LublinieZakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2018 do 30.6.2019 na potrzeby „Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie” Sp. z o.o.Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2018 do 30.6.2019 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, Komend Powiatowych/Miejskich PSP z w  
Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Izby Administracji Skarbowej w Lublinie  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublin 20.03.18
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem VII: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i uzupełnienie brakujących odcinków wodociągu w rejonie ulic Skowronkowej i Sławinkowskiej 19.03.18
Dostawa soli drogowej.Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenieRDW w Białej Podlaskiej.Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w ChełmieDostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenieRDW w HrubieszowieDostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenieRDW w Lublinie z/s w BychawieDostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenieRDW w ParczewieDostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w  
Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy realizacji projektu pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz – SitaniecNadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy realizacji projektu pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 na odcinku Korolówka-WłodawaUsługi zimowego utrzymania chodników i dróg w sezonie 2018/2019 RDW Lublin z/s w Bychawie, RDW w Puławach, RDW w ZamościuUsługi zimowego utrzymania chodników w sezonie 2018/2019 na terenie działania RDW Lublin z/s w BychawieUsługi zimowego utrzymania chodników na terenie działania RDW w PuławachUsługi zimowego utrzymania dróg na terenie RDW w Puław