Sugestie
I.D.: 26543170

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłown. na terenie m .Lublin. Przedm. zamów. skł. się z 9 zadań. Każde zadanie stanowi odrębny przedm. postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
08.03.18
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
45231000 45111000 45112000 45233000 45312000 45320000 45232000 45330000
Termin składania wniosków:
17.04.18 10:00
Zamawiający:
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Miejsce realizacji:
PL: Lubelski
 
 
Miejsce realizacji:
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Instalowanie systemów alarmowych i anten Roboty izolacyjne Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 11 odrębnych zadań. 19.03.18
Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej pn. Budowa nowych sieci ciepłowniczych w zakresie średnic do dn 150 związanych z podłączeniami nowych odbiorców do sieci na terenie miasta Lublin. 04.04.18
Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem II/1/4: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego DN1800 etap I, Budowa sieci kanalizacji 10.04.18
Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem II/1/1: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Śródmieście i Rury w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudo 16.04.18
Budowa hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami.  
Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną  
Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową i budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.  
Przebudowa istniejącego deptaka – renowacja istniejącego ciągu pieszego na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Króla Władysława Łokietka  
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa i uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Liczba zadań: 4 21.03.18
Zadanie I - przebudowa kluczowego węzła komunikacji zbiorowej Ronda Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie wraz z wlotami (...) Zadanie VI – Wykonanie infrastruktury przystankowej. 12.04.18