Sugestie
I.D.: 22968054

Odbudowa drogi gminnej nr 115123L od km 0+000 do km 0+790 w miejscowości Zagrody, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45111200 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD GMINY GORAJ
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 05/10/2017 Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba odrzuconych ofert: 1 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 198370.08 Cena wybranej oferty: 280002.30 Oferta z najniższą ceną: 278680.18 Oferta z najwyższą ceną: 557154.53

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w miejscowości Kawęczyn na długości 380 mb Roboty obejmują między innymi: - roboty przygotowawc  
Część NR: 4 Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 494 w m. Wólka Rokicka od km. rob. 0+003,00 do km rob. 0+310,00  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 103379L w miejscowości Szczekarków (działka nr ewid.311) na odcinku 995m.  
Część 11 – leżanka na kółkach do transportu pacjenta 1 Leżanka na kólkach do transportu pacjenta szt. 4  
Część NR: 6 Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od km rob. 0+001,87 do km rob. 0+370,63 o długości 369m w m. Baranówka - Etap 1.  
Część NR: 5 Nazwa: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrobowie, gm. Lubartów  
Część NR: 3 Nazwa: Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Rokitno: Odcinek 1 – położony na działce nr ew. 698. Odcinek 2 – położony na działce nr ew. 710  
Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 103372L oraz odcinka drogi wewnętrznej w m. Nowodworze, (działki ewid. nr 532, 78, 61, 19) na odcinku 9  
Część 19 – system do odbioru transmisji danych medycznych pacjenta 1 System do odbioru transmisji danych medycznych pacjenta szt. 1  
Część 18 – łóżko dla pacjenta, łóżko dla pacjenta sterowane automatycznie 1 Łóżko dla pacjenta szt. 4 2 Łóżko dla pacjenta sterowane automatycznie