Sugestie

Przetargi: woj. lubuskie

Poniżej lista przetargów z województwa lubuskiego. Publikujemy zarówno zamówienia aktualne oraz wyniki. Znajdziesz u nas zlecenia budowlane, usługi i dostawy. Nasza baza obejmuje sektor publiczny oraz prywatny - zbieramy też przetargi publikowane poza ustawą (poniżej progu 30 000 euro). Chcesz zobaczyć więcej ofert? Zapisz się na bezpłatny 14 dniowy test.
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 997. Strona: 1 ( z 100)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
nie dotyczy 21.07.17 21.07.17 Gorzowski
Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, umowa nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00 21.07.17 31.07.17 Gorzowski
Gorzów Wielkopolski: Usługi w zakresie geodezji - GO.SOP.250.10.2017 21.07.17 Lubuskie
Żagań: Przebudowa mostu na rzece Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej 21.07.17 Lubuskie
Witnica: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 21.07.17 Lubuskie
Zielona Góra : Dostawa materiałów promocyjnych 21.07.17 Lubuskie
Żary: Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim 21.07.17 Lubuskie
Zielona Góra: Remont i przebudowa pomieszczeń Gimnazjum nr 7 na potrzeby V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zachodniej 63 w Zielonej Górze- I etap 21.07.17 Lubuskie
Zielona Góra: Roboty remontowe 21.07.17 Lubuskie
2017_CVS_1269_Wykonanie instalacji do rozładunku sody z cystern kolejowych w Zakładzie CIECH Vitrosilicon S.A. Żary (woj.lubuskie) 21.07.17 28.08.17 Lubuskie

nie dotyczy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GMINA SULĘCIN
Miejsce realizacji: PL: Sulęcin

Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, będącej wydziałem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w ramach projektu realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, umowa nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GMINA SULĘCIN
Miejsce realizacji: PL: Sulęcin

Gorzów Wielkopolski: Usługi w zakresie geodezji - GO.SOP.250.10.2017

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych O.T. w Gorzowie Wlkp.
Miejsce realizacji: PL:

Żagań: Przebudowa mostu na rzece Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Powiat Żagański
Miejsce realizacji: PL: 68100 Żagań

Witnica: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Witnica
Miejsce realizacji: PL:

Zielona Góra : Dostawa materiałów promocyjnych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych
Miejsce realizacji: PL:

Żary: Wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: 68200 Żary

Zielona Góra: Remont i przebudowa pomieszczeń Gimnazjum nr 7 na potrzeby V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zachodniej 63 w Zielonej Górze- I etap

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego
Miejsce realizacji: PL: 65215 ZielonaGóra

Zielona Góra: Roboty remontowe

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski
Miejsce realizacji: PL:

2017_CVS_1269_Wykonanie instalacji do rozładunku sody z cystern kolejowych w Zakładzie CIECH Vitrosilicon S.A. Żary (woj.lubuskie)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: CIECH Vitrosilicon S.A.
Miejsce realizacji: PL: Lubuskie