Sugestie

Przetargi: woj. lubuskie

Poniżej lista przetargów z województwa lubuskiego. Publikujemy zarówno zamówienia aktualne oraz wyniki. Znajdziesz u nas zlecenia budowlane, usługi i dostawy. Nasza baza obejmuje sektor publiczny oraz prywatny - zbieramy też przetargi publikowane poza ustawą (poniżej progu 30 000 euro). Chcesz zobaczyć więcej ofert? Zapisz się na bezpłatny 14 dniowy test.
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 425. Strona: 1 ( z 143)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym. 19.11.16 18.12.17 Lubuskie
Krosno Odrzańskie: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH. SPRAWA NR 106/PN/2016. 22.11.16 31.12.17 Lubuskie
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Pszczew. 14.12.16 01.01.18 Gorzowski
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Przytoczna. 22.12.16 01.01.18 Gorzowski
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz. 23.12.16 01.01.18 Gorzowski
Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na terenie Gminy Słubice w ilości powyżej 50 000 km rocznie. 04.01.17 02.01.18 Gorzowski
Wykonanie robót z branży sanitarnej (wod.-kan.-gaz) polegających na wymianie instalacji wodnych i kanalizacyjnych, doszczelnieniu instalacji gazowych (wymagany protokół z próby szczelności), 03.10.17 31.12.17 Lubuskie
Postępowanie unieważnione. Część NR: 3 Nazwa: „Remont cząstkowy dróg gminnych nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera typu patcher” 14.10.17 Lubuskie
Część NR: 2 Nazwa: – „Naprawa nawierzchni bitumicznej (naprawy cząstkowe)” 14.10.17 Lubuskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej” 14.10.17 Lubuskie

Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.11.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Krośnieński Związek Powistowo – Gminny
Miejsce realizacji: PL: Lubuskie

Krosno Odrzańskie: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH. SPRAWA NR 106/PN/2016.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.11.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Miejsce realizacji: PL: 66600 KrosnoOdrzańskie

Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Pszczew.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Pszczew
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Przytoczna.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Przytoczna
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Międzyrzecz
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na terenie Gminy Słubice w ilości powyżej 50 000 km rocznie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 04.01.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Słubice
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Wykonanie robót z branży sanitarnej (wod.-kan.-gaz) polegających na wymianie instalacji wodnych i kanalizacyjnych, doszczelnieniu instalacji gazowych (wymagany protokół z próby szczelności),

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 03.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBSKU SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione. Część NR: 3 Nazwa: „Remont cząstkowy dróg gminnych nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera typu patcher”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: – „Naprawa nawierzchni bitumicznej (naprawy cząstkowe)”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
Miejsce realizacji: PL: