Sugestie

Przetargi: woj. lubuskie

Poniżej lista przetargów z województwa lubuskiego. Publikujemy zarówno zamówienia aktualne oraz wyniki. Znajdziesz u nas zlecenia budowlane, usługi i dostawy. Nasza baza obejmuje sektor publiczny oraz prywatny - zbieramy też przetargi publikowane poza ustawą (poniżej progu 30 000 euro). Chcesz zobaczyć więcej ofert? Zapisz się na bezpłatny 14 dniowy test.
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 281. Strona: 1 ( z 129)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 17.09.16 14.12.17 Zielonogórski
Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gmin: Nowa Sól – Miasto, Nowa Sól i Otyń. 20.09.16 24.10.17 Zielonogórski
Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym. 15.10.16 02.11.17 Lubuskie
Wykonywanie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego. 29.10.16 17.11.17 Gorzowski
Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym. 19.11.16 18.12.17 Lubuskie
Krosno Odrzańskie: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH. SPRAWA NR 106/PN/2016. 22.11.16 31.12.17 Lubuskie
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Pszczew. 14.12.16 01.01.18 Gorzowski
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 16.12.16 15.11.17 Gorzowski
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Przytoczna. 22.12.16 01.01.18 Gorzowski
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz. 23.12.16 01.01.18 Gorzowski

Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.09.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gmin: Nowa Sól – Miasto, Nowa Sól i Otyń.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Nowa Sól – Miasto
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Powiat Krośnieński
Miejsce realizacji: PL: Lubuskie

Wykonywanie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.10.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Kłodawa
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.11.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Krośnieński Związek Powistowo – Gminny
Miejsce realizacji: PL: Lubuskie

Krosno Odrzańskie: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH. SPRAWA NR 106/PN/2016.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.11.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Miejsce realizacji: PL: 66600 KrosnoOdrzańskie

Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Pszczew.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Pszczew
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Trzciel
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Przytoczna.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Przytoczna
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Międzyrzecz
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski