Sugestie

Przetargi: woj. małopolskie

Poniższa lista przedstawia przykładowe przetargi z województwa małopolskiego. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem powiadomień z wybranej branży zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego testu. Nasz zespół pomoże w dobraniu odpowiednich kryteriów wyszukiwania i skonfiguruje Państwa profil. Przetestuj naszą bazę przetargów - zobacz jakie postępowania odbywają się w Twoim regionie.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 4 739. Strona: 1 ( z 474)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
„Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej stosowanej „na gorąco” Numer referencyjny: 3-ZP/2018 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnoziarnistej mieszanki mineralno-asfaltowej - 23.04.18 07.05.18 Małopolskie
1000985800 Element filtracyjny OWP604GK500OTI 23.04.18 07.05.18 Małopolskie
Obsługa floty samochodów służbowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2413.6.2018 Zamówienie obejmuje świadczenie usług w 23.04.18 07.05.18 Małopolskie
Dostawa pokrowców na łopatki piechoty Numer referencyjny: 89/2018 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pokrowców na łopatki piechoty w ilości 12 600 sztuk. 23.04.18 04.05.18 Małopolskie
Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Uzdrowiska Wysowa w oparciu o bogactwo wód Beskidu Niskiego Numer referencyjny: BPŚ.271.5.2018 Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, 23.04.18 08.05.18 Małopolskie
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica – Stryszów – Zembrzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706K w stronę Gimnazjum w Zakrzowie – kontynuacja w km lokalnym 23.04.18 08.05.18 Małopolskie
Dostawa samochodów osobowych na potrzeby nadzoru ruchu znak sprawy: LZ-281-45/18 Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 24.04.18 15.05.18 Małopolskie
OA.271.1.37.2018 Remont mieszkania przy ul. Witosa 4/4 w Olkuszu. II. Opis przedmiotu zamówienia W zakresie remontu przedmiotowego mieszkania należy między innymi wykonać roboty polegające na 24.04.18 04.05.18 Małopolskie
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych i Skarbu Państwa w następującym zakresie: - wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 24.04.18 08.05.18 Małopolskie
03/TP/2018 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Błonie w Tarnowie. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres robót objętych zamówieniem zamieszczono w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 24.04.18 08.05.18 Małopolskie

„Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej stosowanej „na gorąco” Numer referencyjny: 3-ZP/2018 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnoziarnistej mieszanki mineralno-asfaltowej -

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: TESKO TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

1000985800 Element filtracyjny OWP604GK500OTI

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE ENERGIA CIEPŁA ODDZIAŁ NR 1 W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Obsługa floty samochodów służbowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2413.6.2018 Zamówienie obejmuje świadczenie usług w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa pokrowców na łopatki piechoty Numer referencyjny: 89/2018 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pokrowców na łopatki piechoty w ilości 12 600 sztuk.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Uzdrowiska Wysowa w oparciu o bogactwo wód Beskidu Niskiego Numer referencyjny: BPŚ.271.5.2018 Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY UŚCIE GORLICKIE
Miejsce realizacji: PL:

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica – Stryszów – Zembrzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706K w stronę Gimnazjum w Zakrzowie – kontynuacja w km lokalnym

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa samochodów osobowych na potrzeby nadzoru ruchu znak sprawy: LZ-281-45/18 Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

OA.271.1.37.2018 Remont mieszkania przy ul. Witosa 4/4 w Olkuszu. II. Opis przedmiotu zamówienia W zakresie remontu przedmiotowego mieszkania należy między innymi wykonać roboty polegające na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 24.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY OLKUSZ
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych i Skarbu Państwa w następującym zakresie: - wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
Miejsce realizacji: PL:

03/TP/2018 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Błonie w Tarnowie. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres robót objętych zamówieniem zamieszczono w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 24.04.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TARNOWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: