Sugestie
I.D.: 22968031

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont lewostronnego obwałowania rzeki Odra w miejscowości Zimnice Wielkie - Wójtowa Wieś gm. Prószków i Opole km 135,0 – 148,0 (km wału 0+000 – 13+700)w formule zaprojektuj i

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45111000 45111200 45111291 45200000 45240000 45246200 71322000 45244000
Zamawiający:
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W OPOLU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Opolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 26/07/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 568825.00 Cena wybranej oferty: 713400,00 Oferta z najniższą ceną: 713400,00 Oferta z najwyższą ceną: 713400,00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Przedmiotem

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Dostawa i dowóz kruszywa w miejsce lokalnych uszkodzeń leśnych dróg gruntowych Dostawa, dowóz i wyrównanie, 2600 ton kruszywa łamanego naturalnego wapiennego, o uziarnieniu ciągłym, z podziałem na:  
USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): G.271.12.2017  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Mięso i artykuły pochodne --------------------------------- Treść oryginalnego przetargu: Dostawa mięsa, wędlin, kości, i pieczywa w rozbiciu na 4 samodzielne części.  
Część nr: 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna – Koźla w sezonie zimowym 2017/2018 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach  
Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliwa na podstawie kart paliwowych do pojazdów służbowych eksploatowanych w OCRM Opole Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT/03/2017 Przedmiotem zamówienia  
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI PN.: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP III. ZADANIE 4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NA ODCINKU OLESNO – NOWY WACHÓW  
Ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC i NNW oraz ubezpieczenie mienia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZK-BE-1/185/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) ubezpieczenie odpowiedzialności  
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokój Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SG.IX.271.7.2017 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i zagospodarowanie  
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce Numer  
Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie jednocześnie w drugim tytule prasowym o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):