Sugestie

Przetargi: woj. podkarpackie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami z województwa podkarpackiego. Zawiera ona przetargi z sektora publicznego (BIP, BZP, TED) oraz prywatnego (źródła internetowe). Monitorujemy tysiące źródeł po to żeby dostarczyć naszym klientom jak największa bazę zamówień publicznych. Chcesz zobaczyć jak to działa? Zapisz się na bezpłatny 14 dniowy test.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 415. Strona: 1 ( z 242)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Część nr 1 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejs 19.09.17 Podkarpackie
Przeprowadzenie kursu animatorów czasu wolnego w roku szkolnym 2016/2017 19.09.17 Podkarpackie
Przeprowadzenie kursu pilotów wycieczek w roku szkolnym 2016/2017. 19.09.17 Podkarpackie
Postępowanie/część zostało unieważnione. Dostawa ubrań służbowych dla konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 19.09.17 Podkarpackie
Usługi reklamy w prasie dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego. CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Publikacja reklamw dzienniku opiniotwórczym w z 19.09.17 Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie
Postępowanie/część zostało unieważnione Część nr 1 Nazwa: Dostawa ultrasonografu cyfrowego- 1 szt. 19.09.17 Podkarpackie
Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. Daj sobie szansę, rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w 19.09.17 Podkarpackie
Remont drogi powiatowej nr 2111R Rymanów - Sieniawa - Głębokie w km 2 + 700 - 4 + 395 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIZ.272.50.2017.JZ Pr 19.09.17 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska Odtworzenie trasy i punkt 19.09.17 Podkarpackie
„Przebudowa drogi rolniczej nr 141 803R usytuowanej na dz. o nr ewid. 264 w m-ci Łodyna na długości 360 mb od km 0+000 do km 0+360”. Numer referency 19.09.17 Podkarpackie

Część nr 1 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejs

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁAŃCUT
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie kursu animatorów czasu wolnego w roku szkolnym 2016/2017

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W IWONICZU ZDROJU
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie kursu pilotów wycieczek w roku szkolnym 2016/2017.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W IWONICZU ZDROJU
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie/część zostało unieważnione. Dostawa ubrań służbowych dla konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Usługi reklamy w prasie dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego. CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Publikacja reklamw dzienniku opiniotwórczym w z

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NARODOWE FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Postępowanie/część zostało unieważnione Część nr 1 Nazwa: Dostawa ultrasonografu cyfrowego- 1 szt.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAŁAD OPIEKI ZROWOTNEJ W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. Daj sobie szansę, rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY PILZNO
Miejsce realizacji: PL:

Remont drogi powiatowej nr 2111R Rymanów - Sieniawa - Głębokie w km 2 + 700 - 4 + 395 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIZ.272.50.2017.JZ Pr

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska Odtworzenie trasy i punkt

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI
Miejsce realizacji: PL:

„Przebudowa drogi rolniczej nr 141 803R usytuowanej na dz. o nr ewid. 264 w m-ci Łodyna na długości 360 mb od km 0+000 do km 0+360”. Numer referency

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY USTRZYKI DOLNE
Miejsce realizacji: PL: